Anebeskrivelse: Søren Jacobsen & Anna Christensdatter

denne artikel handler om familie/slægtninge på min farmors side
Ane 160, Søren Jacobsen (f. 1777)
Ane 161, Anna Christensdatter (1778-1863)

Hele anetavlen

Søren og Anna blev ikke gift, og det er usikkert, hvad der bliver af Søren efter Christens fødsel i 1805. Søren er udlagt som barnefader, men har tilsyneladende ikke villet være helt ved sit fadderskab. I hvert fald ses ingen fra Sørens familie som faddere ved lille Christens dåb.


Søren Jacobsen

Okt.-nov. 1777 Født i Hørby Sogn: Jacob Mortensens og Johanne Sørens Datters Drengebarn i Heiselhuset.
9 nov. 1777 Døbt i Hørby Kirke.
FT-1787 Bor med 3 søskende hos forældrene i Hejselhuset, hvor faderen er smed.
FT-1801 24 år og bor fortsat hos forældrene.

Der er endnu ikke fundet efterretninger om Søren Jacobsens eksistens efter sønnen Christens fødsel i 1805. Den næste folketælling er først i 1834, og her findes ingen Søren Jacobsen i hele Hjørring Amt med den rigtige alder. Han er ikke fundet død i kirkebogen frem til 1814.


Anna Christensdatter

Sep. 1778 Født på gården Toften i Estrup, Hørby Sogn, som datter af Christen Pedersen og Ane Marie Nielsdatter.
27. sep. 1787 Døbt i Hørby Kirke.
FT-1787 Bor med 3 søskende hos forældrene på Toften.
26. jan. 1812 Bliver gift i Hørby med Thomas Madsen fra Øster Sveje. De får tre sønner, hvoraf den første dør som spæd.
FT-1834 Parret bor på Toften, hvor Thomas er smed. Hjemme bor også to sønner og Annas svigerdatter med sine børn.
FT-1840 Parret bor på Toften med sønnerne og Annas barnebarn.
FT-1845 De nævnes som selvejere på Toften. Ud over sønnerne og barnebarnet har parret også to tjenestefolk.
FT-1850 Thomas Madsen døde i 1848 og sønnen Mads Christian Thomsen overtog Toften med Anna på aftægt.

Anna Christensdatter, Enke, Aftægtskone af Toften – født i Toften døde den 14. februar 1863. Hun blev 84 år og var begravet ved siden af sin mand på Hørby Kirkegård.


Se oversigt over familien.


Det skete imens

 • 1787 Folketælling: 840.045 indbyggere
 • 1788 Stavnsbåndet ophæves
 • 1790 Første danske dampmaskine tages i brug
 • 1801 Slaget på Reden
 • 1803 Slavehandel forbydes
 • 1807 Englænderne bombarderer Kbh.
 • 1808 Frederik 6. konge
 • 1811 Første DK juletræ tændes i Kbh.
 • 1813 Statsbankerotten
 • 1814 Norge afstås. Første skolelov
 • 1819 Første dampskib i rutefart, København-Kiel
 • 1832 Skudsmålsbogen indføres
 • 1834 Folketælling: 1,2 mio. indbyggere i kongeriget
 • 1837 Lov om valg til byrådene. Tortur forbydes
 • 1839 Christian 8. konge
 • 1845 Folketælling: 1,35 mio. indbyggere i kongeriget. Trankebar afhændes til briterne
 • 1847 Kongerigets første jernbane (Kbh-Roskilde)
 • 1848 Frederik 7. konge. Treårskrigen starter. Slaveriet ophæves
 • 1849 Første grundlov. Værnepligt indføres. Herremænds revselsesret over for gifte husmænd ophæves
 • 1850 Treårskrigen afsluttes
 • 1851 Frimærker tages i brug
 • 1854 Første tyendelov
 • 1863 Christian 9. konge

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*