Anebeskrivelse: Ole Christensen ~ Margrethe Pedersdatter

denne artikel handler om familie/slægtninge på min farmors side
Ane 182, Ole Christensen (1766-1842)
Ane 183, Margrethe Pedersdatter (ca. 1763-1850)

Hele anetavlen


Vis stort kort


Ole Christensen

Han var egentlig døbt Oluf, men alle senere kilder omtaler ham som Ole.

Ole Christensen var søn af Christen Olesen og Karen Laursdatter, husfolk i Ørtoft i Volstrup. Ole blev døbt 4. maj 1766 i Volstrup Kirke.

Ved folketællingen i 1787 var tjenestekarl på en gård i Volstrup by.


Margrethe Pedersdatter

Margrethes ophav er uvis. Ifølge kilderne, var hun født omkring 1763-1767. Folketællingerne fra 1845 og 1850 nævner desuden, at hun var født i Understed Sogn.

Ved vielsen i 1792 opholder hun sig i Solsbæk i Volstrup Sogn. En formodet bror, Hans Pedersen, der stod fadder for Ole og Margrethes børn i 1793 og 1803, var fæster af en gård i Solsbæk. Hans Pedersen var ifølge fæsteprotokollen født i Gadholt i Understed Sogn.

Der er ikke umiddelbart fundet nogen Margrethe Pedersdatter født i Understed i årene 1761-1768.


Husfolk på Dyrheden

Ole Christensen og Margrethe Pedersdatter blev gift i Volstrup Kirke i november 1792.

Et år senere fik de deres første barn, og i juni 1794 fæstede de et hus i Dyrheden i Volstrup Sogn.

Ved siden af husmandsstedet, havde Ole en bibeskæftigelse som bødker. Håndværket havde han lært af sin stedfar, der også hed Ole Christensen.

Ole og Margrethe blev boende i huset i Dyrheden indtil Oles død i februar 1842. Han blev 75 år.

Margrethe kom på aftægt hos en datter og svigersøn i Øksenhede. Her døde hun i oktober 1850, cirka 86 år gammel.


Se oversigt over familien.


Deres forældre


Deres børn

 1. Johanne (f. 1793)
 2. Karen (1797-1877) [ane 91]
 3. dødfødt søn (1801)
 4. Christen (f. 1803)

Det skete imens

 • 1766 Christian 7. konge
 • 1769 Første folketælling: 797.584 indbyggere i kongeriget
 • 1772 Struensee henrettes
 • 1787 Folketælling: 840.045 indbyggere
 • 1788 Stavnsbåndet ophæves
 • 1790 Første danske dampmaskine tages i brug
 • 1801 Slaget på Reden
 • 1803 Slavehandel forbydes
 • 1807 Englænderne bombarderer Kbh.
 • 1808 Frederik 6. konge
 • 1811 Første DK juletræ tændes i Kbh.
 • 1813 Statsbankerotten
 • 1814 Norge afstås. Første skolelov
 • 1819 Første dampskib i rutefart, København-Kiel
 • 1832 Skudsmålsbogen indføres
 • 1834 Folketælling: 1,2 mio. indbyggere i kongeriget
 • 1837 Lov om valg til byrådene. Tortur forbydes
 • 1839 Christian 8. konge
 • 1845 Folketælling: 1,35 mio. indbyggere i kongeriget. Trankebar afhændes til briterne
 • 1847 Kongerigets første jernbane (Kbh-Roskilde)
 • 1848 Frederik 7. konge. Treårskrigen starter. Slaveriet ophæves
 • 1849 Første grundlov. Værnepligt indføres. Herremænds revselsesret over for gifte husmænd ophæves
 • 1850 Treårskrigen afsluttes

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*