Sven Jensen ~ Lisbeth Thomasdatter, Volstrup


Vis stort kort


Gårdmandssøn fra Volstrup

Sven var født omkring årsskiftet 1767-68 og blev døbt 3. januar 1768 i Volstrup Kirke. Forældrene var Jens Svendsen og Margrethe Andersdatter, gårdfolk i Volstrup by.

Ved folketællingen i 1787 er Sven tjenestekarl på gården Kielstrup i Volstrup Sogn.


Gårdmandsdatter fra Øksenhede

Lisbeth blev døbt den 29. maj 1768 i Volstrup Kirke. Hendes forældre var Thomas Marcussen og Anne Pedersdatter, der havde en lille gård i Øksenhede.

Lisbeth er ikke fundet i folketællingen fra 1787.


Tjenestefolk på Lille Kielstrup

Parret blev trolovede 29. december 1797 og gift 3. oktober 1798. Det var en usædvanlig lang trolovelse, men det unge par(s forældre) havde formentlig ikke råd til at holde brylluppet før.

Deres første barn, Ane, blev født i maj 1798, og altså uden for ægteskab. Dog betød trolovelsen mere end brylluppet blandt landbefolkningen, så datteren er nok alligevel blevet regnet som ægtefødt.

I maj 1798 var de begge tjenestefolk på Lille Kielstrup.

Sven var stadig tjenestekarl på Kielstrup ved folketællingen i 1801 mens Lisbeth til gengæld havde lejet sig ind hos en gårdmandsfamilie i Volstrup by sammen med datteren Ane. Lisbeth ernærede sig som spinder og væver.


Husfolk i Skyttehuset

I 1811 fik de sønnen Christen. Forinden havde Sven og Lisbeth overtaget et husmandssted i Solsbæk kaldet Skyttehuset.

Lisbeth Thomasdatter døde i Skyttehuset i februar 1830, 61 år gammel.

Sven blev boende i Skyttehuset. Ved folketællingen i 1834 har en familie overtaget huset, og Sven er på aftægt hos dem. Datteren Ane var gift med en gårdmand i Øksenhede, og sønnen Christen døde allerede i 1829, kun 18 år gammel.

Ved de kommende folketællinger er Sven noteret som almisselem. Mellem folketællingerne i 1845 og 1850 har en ny familie overtaget Skyttehuset, men stadig med Sven på aftægt.

Sven Jensen var enkemand i over 20 år og døde i Skyttehuset i april 1852, 84 år. De var begge begravet på Volstrup Kirkegård.

Parret fik tilsyneladende kun to børn med 13 års mellemrum. Der er ikke fundet flere børn af parret i Volstrup – heller ikke dødfødte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*