Niels Lang ~ Karen Hansdatter, Skibsted


Vis stort kort


Niels Nielsen “Lang”

10.6.1791 Født og hjemmedøbt i Skibsted. Forældrene var gårdfolk Niels Christensen Lang og Anna Michelsdatter Drejer
10.7.1791 Fremstillet i kirken
FT-1801 Bor hos forældrene
5.4.1807 Konfirmeret i Skibsted Kirke


Karen Hansdatter

31.8.1791 Født og hjemmedøbt i Terndrup, Lyngby Sogn. Forældrene var skoleholder Hans Michelsen og hustru Maren Christensen
25.9.1791 Dåben bekræftet i Lyngby Kirke

Karens konfirmation er ikke fundet i Lyngbys kirkebog.


Gårdfæstere i Skibsted

Niels fik fæstebrev på faderens gård, Holmgård, i april 1820. Faderen og stedmoderen kom på aftægt. Niels skulle betale 125 rigsbankdaler for fæstet, og hvert år skulle han betale skat til Randrup Gods, lydende på 6 rigsdaler og 4 skilling i sølv.

Overdragelsen skete formentlig i forlængelse af Niels og Karens forlovelse. De blev viet i Skibsted Kirke i november 1820.


Niels og Karen på aftægt

Deres ældste datter blev gift med en søn fra nabogården Baggesdam i 1842, og han overtog fæstet i den forbindelse. Af fæstekontrakten fremgår det, at svigersønnen skulle indrette et fire fag stort rum til aftægtsstue for aftægtsparret. Aftægtsstuen skulle indrettes med kakkelovn, skorsten og bageovn, som svigersønnen skulle vedligeholde.

Desuden skulle svigersønnen stille en række ting til rådighed for parret:

1 Kjedel i Grube
3 passende Kar
1 Ølanker
1 Bagetrug
1 Bærkar
2 Stripper
2 Gryder
1 Jerngryde
1 Rist
1 Thekjedel
1 Ildklemme
1 Uldsax
1 Spade
1 Jerngreb
1 Øxe
1 Kjøkkenkniv
1 Kjærne
nogle Potter og Fade efter Aftale
1 Timse
1 Hegel
1 Lænestoel og 1 anden Stoel
2 Tinlysestager
1 Spinderok
1 Haspetræe
1 Garnvindel
1 Par Karter
1 Pyramide med hvad derpaa findes de Tallerkener som staar i Hylden
2 Sække
1 Pose
2 Meelløbe
1 Grynkube
1 god Seng med behørige Sengeklæder
Lagner og Omhæng
1 Stueuhr

Hvert år, 14 dage efter mikkelsdag (29. september), skulle svigersønnen desuden levere:

3 Tønder Rug
3 Tønder Byg
1 Tønde Malt med løs Maal paa alle 8 Skæpper (8 skæpper = 1 tønde)
4 pund Talg
1 Tønde Ærter

For ikke at forglemme:

1 Koe at malke
4 Faar med Yngel
1 fedt Faar til Slagtning
1 Griis 6 Uger gammelKaren Hansdatter hængte sig i juni 1858 – hun led formentlig af depression. Niels Lang døde af naturlige årsager på Holmgård i maj 1874, 82 år gammel. De var begge begravet på Skibsted Kirkegård.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*