Anebeskrivelse: Morten Pedersen ~ Karen Olesdatter

denne artikel handler om familie/slægtninge på min farmors side
Ane 90, Morten Pedersen (1801-1892)
Ane 91, Karen Olesdatter (1797-1877)

Hele anetavlen


Vis stort kort


Morten Pedersen

8.11.1801 Døbt i Volstrup Kirke. Han var søn af Peder Mortensen og Ane Nielsdatter på Østergård i Øksenhede
apr. 1814 Konfirmeret i Volstrup Kirke. Præstens skudsmål var: sædelig og meget vel oplyst i Xstendommen


Karen Olesdatter

1.10.1797 Døbt i Volstrup Kirke. Hun var datter af Ole Christensen og Margrethe Pedersdatter, husfolk i Dyrheden
FT-1801 Bor med forældrene og en storesøster i Dyrheden


Gårdfolk på Østergård i Øksenhede

Morten Pedersen og Karen Olesdatter blev forlovet omkring 1820-21. I september 1821 fik de deres første barn, og opholdt sig begge på Østergård. De blev viet i Volstrup Kirke i november 1821.

Mortens mor var død i august 1820 og det unge par overtog så småt driften af gården i forbindelse med vielsen.

Den 1. september 1830 fik Morten fæstebrev på Østergård, der var på 3 tønder hartkorn. Af fæstekontrakten fremgik det, at der skulle ydes aftægt til faderen.

På et tidspunkt mellem 1855-57 overtog sønnen Ole gården, hvorefter Morten og Karen selv kom på aftægt.

Karen Olesdatter døde i februar 1877 på Østergård, 79 år gammel. Morten Pedersen døde samme sted i juli 1892, 90 år. Begge var begravet på Volstrup Kirkegård.Der er et lidt bemærkelsesværdigt stort spring mellem de to yngste børn, født i henholdsvis 1831 og 1838, men der er ikke fundet flere børn af parret i Volstrup Sogns kirkebog.

Døtrene Margrethe og Mariane var i øvrigt begge gift med gårdmand Jens Peter Christensen i Karup Sogn. Margrethe blev gift med Jens i 1854, men døde i barselsseng allerede året efter. Jens giftede sig herefter med Mariane i 1856. Mariane døde af tuberkulose i 1860.

Se oversigt over familien.


Deres forældre


Deres børn

 1. Peder (1821-1822)
 2. Ane (1823-1905) [ane 45]
 3. Margrethe (1827-1855)
 4. Ole (1831-1921)
 5. Mariane (1838-1860)

Det skete imens

 • 1801 Slaget på Reden
 • 1803 Slavehandel forbydes
 • 1807 Englænderne bombarderer Kbh.
 • 1808 Frederik 6. konge
 • 1811 Første DK juletræ tændes i Kbh.
 • 1813 Statsbankerotten
 • 1814 Norge afstås. Første skolelov
 • 1819 Første dampskib i rutefart, København-Kiel
 • 1832 Skudsmålsbogen indføres
 • 1834 Folketælling: 1,2 mio. indbyggere i kongeriget
 • 1837 Lov om valg til byrådene. Tortur forbydes
 • 1839 Christian 8. konge
 • 1845 Folketælling: 1,35 mio. indbyggere i kongeriget. Trankebar afhændes til briterne
 • 1847 Kongerigets første jernbane (Kbh-Roskilde)
 • 1848 Frederik 7. konge. Treårskrigen starter. Slaveriet ophæves
 • 1849 Første grundlov. Værnepligt indføres. Herremænds revselsesret over for gifte husmænd ophæves
 • 1850 Treårskrigen afsluttes
 • 1851 Frimærker tages i brug
 • 1854 Første tyendelov
 • 1863 Christian 9. konge
 • 1864 Anden Slesvigske Krig
 • 1866 Grundloven af 1866
 • 1871 Første fagforening
 • 1875 Kronen afløser rigsbankdaleren. Skråskrift afløser gotisk skrift i skolerne
 • 1882 Første andelsmejeri. Sidste offentlige henrettelse
 • 1889 Første kvindelige læge
 • 1892 Sidste henrettelse i fredstid. Første sygekasselov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*