Laurids Christensen ~ Maren Michelsdatter, Oppelstrup


Vis stort kort


Laurids Christensen

Laurids Christensen blev født den 28. februar 1699 i Oppelstrup og døbt dagen efter i Gunderup Kirke. Forældrene var Christen Nielsen og Magdalene Lauritsdatter, gårdfolk i Oppelstrup.

I forbindelse med et barns begravelse og et andet barns dåb i henholdsvis 1742 og 1743 kaldes han Lars Maleensen – altså “Magdalenesen” efter moderen. Det er uvist, hvorfor præsten pludseligt har brugt dette tilnavn, et metronym, i stedet for patronymet Christensen.


Maren Michelsdatter

Maren Michelsdatter blev døbt i Lillevorde Kirke den 11. februar 1707. Forældrene var gårdfolk Michel Jensen Nørgaard og Maren Clemmensdatter i Lillevorde.

På et tidspunkt før 1711 flytter familien til Vårst i Gunderup Sogn, hvor Maren vokser op.


Gårdfæstere i Oppelstrup

Parret blev trolovet 22. oktober 1730 og viet 3. december. De boede begge i Oppelstrup og Maren har formentlig været tjenestepige hos Laurids’ mor og stedfar.

Parret fæstede en gård i Oppelstrup, der hørte under Buderupholm. I 1748 er gården på 4 tønder, 2 skæppe og 2 album hartkorn. Brugsafgiften, landgildet, var på 8 rigsdaler, 3 mark og 2 skilling årligt.

Laurids Christensen døde 30 november 1767 i Oppelstrup, 68 år. Maren Michelsdatter døde samme sted 12. april 1769. De var begge begravet på Gunderup Kirkegård.


Sønnerne overtager gården

Sønnen Christen fik fæstebrev på en gård i Oppelstrup i 1768, da han giftede sig med Dorthea Jensdatter. Det har formentlig været fødegården, han overtog. Dorthea døde imidlertid allerede et halvt år senere af sygdom, og kun en måned efter, at Christen havde båret sin moder til graven.

I oktober 1769, et år efter sit første bryllup, giftede Christen sig igen med Anne Jensdatter. Men Anne blev heller ikke gammel, og døde af dysenteri i juli 1773.

Det blev åbenbart for meget for Christen – han døde dagen efter Annes begravelse:

d 25 Juli, 7. Søndag efter Trinitatis: begravet Gaardmand Christen Larsøn af Oppelstrup som var 38 Aar gammel og døde af Sorg over sin Kones død.

Kilde: Arkivalieronline: Nøvling-Gunderup Sogn, serie 1754-1813, opslag 386

Efter Christens død overtog Jørgen formentlig gården. I Jørgens fæstebrev fremgik det, at han skulle giøre sin Sÿsters Trolovelse og Brÿllup, altså betale for sin endnu ugifte søster Annes bryllup. Hun blev gift i 1778 med ladefogeden på hovedgården Vesterladegård ved Aalborg, hvor hun selv var kokkepige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*