Jens Svendsen ~ Margrethe Andersdatter, Volstrup


Vis stort kort


Jens Svendsen

Jens var søn af Sven Jensen og Margrethe Jensdatter fra gården Graverhuset i Volstrup by. Han blev døbt 18. marts 1739 i Volstrup Kirke.


Margrethe Andersdatter

Margrethes oprindelse er uvis. Ifølge flere kilder var hun født omkring 1736-37. Hun er ikke fundet født i Volstrup Sogn og heller ikke i nabosognet Hørby.

Margrethes far hed Anders Jensen. Han fik 1759 fæstebrev på en gård i Volstrup by, som han på det tidspunkt havde beboet i nogle år. Gården i Volstrup hørte under hovedgården Sæbygård, og det er sandsynligt, at Anders (og datteren Margrethe) stammede fra en anden gård under Sæbygård. Foruden Volstrup og Hørby sogne havde Sæbygård også jord i Understed Sogn. Kirkebøgerne i Understed starter desværre først i 1752.


Gårdfolk i Volstrup

Jens fik fæstebrev på en gård i Volstrup i februar 1767. Gården overtog han fra Margrethes far, Anders Jensen. I fæstebrevet står der, at Jens ville ægte Anders’ datter, og at Anders skulle på aftægt hos Jens.

Jens og Margrethe blev trolovede en måned senere, og de blev viet i Volstrup Kirke i oktober samme år.

Gårdens størrelse i hartkorn var angivet til 3 tønder, 3 skæpper og 3 fjerdingkar.


Gårdfolk på en mindre gård i Volstrup

Efter otte år fæstede Jens i 1775 i stedet en lidt mindre gård i Volstrup på 2 tønder og 4 skæpper hartkorn. Det er uklart, hvorfor Jens og Margrethe flytter til den mindre gård i 1775.

Først i 1783 får den store gård en ny fæster. Af fæstebrevet fremgår det, at der er tale om den gård som Jens Svendsen pga. armod og fattigdom blev entlediget. Det tyder altså på, at Jens ikke havde evner til at drive gården, og derfor blev sat fra bestillingen herremanden på Sæbygård.

I fæstebrevet fra 1783 står der desuden, at gården var i så dårlig forfatning, at den nye fæster slap for at betale indfæstning.


Fra husfolk til fattige daglejere

Jens og Margrethe blev kun på den mindre gård i Volstrup i halvandet år. I 1776 byttede Jens med sin bror Peder, så Peder fik gården i Volstrup, og Jens fik et lille husmandssted på 4 skæpper hartkorn.

Men heller ikke det lille husmandssted lykkedes det dem at få succes med. Ved folketællingen i 1787 bor parret til leje hos broderen på den gård i Volstrup, som de var nødt til at opgive i 1776. I folketællingen står der, at de er fattige Dagleiere.


Aftægtsfolk og fattiglemmer

I 1799 blev datteren Johanne gift med en gårdmand i Store Ørtoft, og Jens og Margrethe flyttede med og kom på aftægt hos svigersønnen.

De boede der stadig ved folketællingen i 1801, hvor de er anført som Fattiglemmer.

Margrethe Andersdatter døde på svigersønnens gård i Store Ørtoft i august 1807, ca. 70 år gammel.

Ved sin død er Margrethe beskrevet som enkekone, og Jens må derfor være død i perioden 1801-1807. Men han er ikke fundet død i Volstrup Sogn.


Hvad mon der skete

Det er ikke helt klart, hvordan Jens og Margrethe i løbet af en periode på ca. ti år kunne gå fra at have en gård af en pæn størrelse til at modtage fattighjælp.

Svaret findes muligvis i fæstebrevene, men disse er ikke studeret i detaljer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*