"Lundholm Sørensens arkiv om Skagen," database, \i Lundholm Sørensens arkiv om Skagen\i0  Kildeoplysninger