"Københavns Politi. Register over udvandrede. Inddirekte." RigsarkivetKildeoplysninger