Kenneth Ged?

Hvis man ikke er alt for pertentlig med kilderne, så kan jeg på min mormors side føre min slægt 16 generationer tilbage til Per Ged. Per Ged vil i så fald være min tiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptipoldefar (12 tip’er) og jeg har dermed adeligt blod i årerne. Lavadeligt, godt nok, men alligevel …

Vi ved, at min tip8oldemor hed Maren Sørensdatter Gied (ca. 1634-1712). Hun var datter af Søren Nielsen Gied (ca. 1583-1679), der var gårdfæster af Gedegården i Sønder Tranders. Sørens far, min tip10oldefar, var Niels Gied (født ca. 1555).

Slægtsnavnet ses i varianterne Ged, Gied og Gjed.

Før Niels Gied er intet sikkert. Kilderne er få og vage, men man kan alligevel godt danne sig et indtryk af, hvordan tingene kan have hængt sammen.

Niels Gieds far har muligvis været herredsfoged Søren Nielsen Gied, der boede på Veggergården i Skivum Sogn. Ifølge ubekræftede kilder, var denne Søren Gied uden tvivl en efterkommer af den lavadelige væbnerslægt Ged, der ses i Himmerland fra 1380’erne.

Ca. år 1500 flytter en Per Ged ind på Veggergården i Skivum. Han overtager gården efter en adelsmand af slægten Kruse. Per Ged var væbner og nævnes som herredsfoged i Aars i 1511 og 1518. Per Geds børn:

 1. Søren Ged, der overtager Veggergården og fogedembedet efter sin far. Søren er antageligt far til Christen Ged, der i 1573 af kongen får livsbrev på Veggergården, og muligvis til Niels Ged – min tip10oldefar.
 2. Just Ged, hvis datter bliver gift med adelsmanden Christoffer Pallesen Griis i Svenstrup.
 3. Per Ged i Pindstrup, der i 1574 var tingskriver i Gislum Herred og 1599 herredsfoged samme sted. Man kender hans søn, Thomas Ged i St. Binderup – og Laurids Ged i Sønderlund har muligvis også været Pers søn.

Desuden kan man i Danmarks Adels Aarbog fra 1893 læse følgende:

Foruden denne skaanske Slægt [i middelalderen fandtes en anden adelsslægt med samme slægtsnavn] har der i Jylland levet en Slægt Ged, hvis Vaaben ikke kjendes. Til den hørte

 • Jes Ged, nævnes 1386 i et Vidne af Sabro Herredsthing og kaldes da Væbner, var 1406 Medudsteder af et Vidne af Hellum Herredsthing og solgte med sin Broder Lasse Ged noget dem efter Jens Kanne arvelig tilfaldet Gods i Hornum og Vennebjerg Herreder til Hr. Mogens Munk.
 • Lasse Ged, beseglede 1401 til Vitterlighed med Niels Jensen (Panter= og var Broder til Foranstaaende.
 • Niels Ged af Trinderup (Onsild H.), solgte 1443 sin Gaard i Trinderup til Nørre Kloster.
 • Per Ged, beseglede 1455 et Vidne af Aars Herredsthing, pantsatte 1496 Gods i Brøndum Sogn til per Brockenhuus, der Aaret efter afkjøbte ham samme Gods.
 • Per Ged i Veggergaard, var 1511-18 Herredsfoged i Aars Herred.
 • Søren Ged i Veggergaard, var 1547 Herredsfoged i samme Herred.
 • Laurids Ged i Sønderlund (Aars H.), nævnes 1553 og 1569.
 • Anders Ged, var Præst i Veggerby 1560-1613.
 • Anders Ged i Støstrup, ægtede 7 Okt. 1565 en Datter af Anders i Gunderupgaard og var 1574 Birkefoged i Aal Birk.
 • Jost Ged i Blær 1573.
 • Per Ged i Sønderlund, Herredsfoged i Aars H., fører 1577 et Bomærke, og denne Slægt synes saaledes at være gaaet over i Bondestanden.

One Reply to “Kenneth Ged?”

 1. Hej Kenneth.
  Jeg er i gang med at forske i Gjed-familien. Jeg kan læse mig frem til, at dine aner går langt tilbage. Måske kan du hjælpe mig.
  Min mands 3 tipoldefar hed Anders Christensen Gjed og var født 27/9 1778 i Nørholm.
  Hans far hed Christian Christiansen Gjed. Han var født 25/3 1733 i Nørholm.
  Jeg kan ikke komme længere tilbage i slægten. Har du en mulighed for at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem min mands slægt og den slægt, du omtaler. Jeg ved ikke, hvor mange grene, der er i familien, men det kunne være meget spændende, hvis du evt. havde tid til at undersøge det.
  Jeg venter spændt.
  I øvrigt synes jeg, at det er en super hjemmeside, du har lavet.
  Hilsen
  Marianne Jensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*