Jacob Mortensen ~ Johanne Sørensdatter, Hørby


Jacob Mortensen

I juli 1749 fødte Mette Marie Christensdatter en uægte søn på gården Fælget i Hørby Sogn. Som fader til sit barn angav hun Morten Madsen fra gården Rævebakken. Drengen blev døbt den 20. juli 1749 og fik navnet Jacob Mortensen.

Jacob er sandsynligvis opvokset hos moderen, der giftede sig i 1756. Faderen var blevet gift i 1750, og Jacob havde hele livet kontakt til begge forældrene. De ses fx som faddere for flere af Jacobs børn. I 1796 optræder Jacob desuden som fadder for en af sine halvsøstres børn på faderens side.


Johanne Sørensdatter

Johanne var den yngste af Søren Jensen og Ane Thorstensdatters syv børn. Familien boede i Hejselhuset, som var et husmandssted i Hørby Sogn. Johanne blev døbt den 13. juni 1751 i Hørby Kirke.


Husfolk i Hejselhuset

Jacob Mortensen og Johanne Sørensdatters har kendt til hinanden allerede fra barnsben. I 1764, da de er 13 og 15 år gamle er Johannes far fadder for en af Jacobs halvsøskende.

De to blev trolovede den 9. maj 1775 og ægteviede 8. oktober samme år. Umiddelbart efter vielsen overtog det unge par Hejselhuset efter Johannes forældre. I folketællingerne 1787 og 1801 nævnes Jacob som husmand og smed i Hejselhuset.

Parret levede det jævne liv uden at sætte sig særligt mange spor i arkivalierne. De to havde været gift i næsten 45 år, da Johanne Sørensdatter døde den 6. maj 1820, 68 år gammel. Knap et år senere døde Jacob Mortensen for egen hånd – han hængte sig den 2. april 1821.

Fra kirkebogen for Hørby, 1821
»Jacob Mortensen Hejselhus som hængte sig selv. Huusmand i Hejselhuuset. 73 [år].«
(kilde: arkivalieronline, Hørby Sogn 1814-1862, opslag 135)


Hvad med Maren?

Der er lidt usikkerhed omkring børnerækken. Parret får en pige kaldet Maren i 1792 og som dør 1½ år gammel i 1793. Jeg har ikke fundet flere børn af parret efter 1792. Men i folketællingen 1801 ses Maren på 7 år, og i 1820 bliver 29-årige Maren Jacobsdatter fra Hejselhuset gift med Niels Rasmussen. Tilsyneladende overtager dette par Hejselhuset efter Jacob og Johanne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*