Christen Toft ~ Mette Nielsdatter, Hørby


Vis stort kort


Christen Sørensen

sep. 1805 Født på Toften i Estrup, Hørby Sogn. Han var uægte søn af Søren Jacobsen fra Hejselhuset og Anna Christensdatter, der boede hos sine forældre på Toften.
29.09.1805 Døbt i Hørby Kirke.
1820 Konfirmeret i Hørby Kirke. Bor med en moster hos bedsteforældrene på Toften. Skudsmål: Temmelig god Opførsel og sædelig.

Christens mor og stedfar, Thomas Madsen Smed, overtager ca. 1811 Toften efter Christens morfar og mormor. Bedsteforældrene dør i henholdsvis 1817 og 21, og er de sidste år på aftægt hos datteren og svigersønnen.


Mette Cathrine Nielsdatter

jun. 1802 Født i Badskær Skole som datter af skolemester Niels Nielsen og hustru Johanne Andersdatter.
20.06.1802 Døbt i Hørby Kirke.
apr. 1816 Konfirmeret i Hørby Kirke. Skudsmål: Sædelig og overmaade godt oplyst i Christendommen.

Mettes morfar var også skoleholder i Badskær. Både han og mormoderen dør i efteråret 1797, og den nye mand i embedet gifter sig meget belejligt med en af forgængerens døtre.


Husfolk i Ørvad

I 1826 får Mette en datter uden for ægteskab mens hun er tjenestepige hos Christens forældre på Toften. Christen, der stadig boede hjemme, bliver udlagt som barnefader. Den lille pige bæres til dåben af sin farmor og og får navnet Johanne efter sin mormor.

Derefter går tre et halvt år, inden Christen og Mette gifter sig i april 1830. Og ti uger senere bliver parret forældre til pige nummer to, som opkaldes efter farmoderen.

Ved folketællingen i 1834 bor Mette fortsat med pigerne på Toften hos svigerforældrene, mens Christen bor på en gård i Bredsmose, hvor han er tjenestekarl.

I løbet af 1834-35 får parret et husmandssted i Ørvad, kaldet Ørvadhus, hvor de bor til deres død, og som sønnen Niels Christian senere overtager.

Christen Sørensen Toft døde 14. marts 1871, 65 år, og Mette Cathrine Nielsdatter døde 10. februar 1875, 72 år gammel. Begge var begravet på Hørby Kirkegård.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*