Forsvarsadvokaten fra Dachauprocessen

Bigelow Boysen var jurist og major i den amerikanske hær, og efter Anden Verdenskrig udpeget som forsvarer for en række nazister under Dachauprocessen. Her gjorde han en bemærkelsesværdig indsats for få frifundet en dødsdømt nazist med appeller til højesteret og præsidenten. Men forgæves.

Dachauprocessen foregik sideløbende med Nürenbergprocessen kort efter krigens afslutning. I alt blev 1.672 tyskere dømt for krigsforbrydelser ved processen. En af dem var Alex Piorkowski, der i 1941-42 var kommandant i koncentrationslejren i Dachau.

Ved en lyndom blev Piorkowski dømt til døden ved hængning. Retssagen var på ingen måder usædvanlig og det hele var gået i glemmebogen, hvis det ikke havde været for chefforsvarer Bigelow Boysens energiske protester over dommen.

Alex Piorkowski i britisk arrest efter krigen.
Alex Piorkowski i britisk arrest efter krigen (via Imperial War Museum)

Boysen mente, at retssagen mod Piorkowski var urimelig. Blandt andet protesterede han over, at Piorkowski blev holdt ansvarlig for en massakre på 6-8000 russiske krigsfanger – en episode, det slet ikke var bevist havde fundet sted.

Bigelow Boysen troede så meget på Piorkowskis uskyld, at han forsøgte at få sagen bragt for den amerikanske højesteret, som dog afviste ham. Selv efter Boysen havde forladt hæren, kæmpede han videre for Piorkowskis frifindelse. To gange, den 6. og 19. oktober 1948, skrev Boysen til præsident Harry Truman, og bad om at få henrettelsen udsat og sagen genbehandlet.

Men anstrengelserne var spildte. Alex Piorkowski blev hængt den 22. oktober 1948.

Bigelow Boysens underskrift på et brev til præsident Truman
Bigelow Boysens underskrift på et brev til præsident Truman

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*