David Jacob Pedersen & Abild Larsdatter

David og Abild fik datteren Sine i 1862 uden for ægteskab. David stod selv fadder for datteren senere på året, men han og Abild blev ikke gift. Davids skæbne efter 1862 er endnu ukendt.
Vis stort kort


Teglbrændersøn fra Løgstør

David Jacob Pedersenblev født i Rønbjerg syd for Løgstør den 23. januar 1840. Han var den 7. af Peder Christian Bech og Mette Jensdatters 9 sønner. Faderen var teglbrænder på teglværket i Løgstør, som var knyttet til hovedgården Bjørnsholm, også kendt som Vitskøl Kloster.

I efteråret 1848 mistede David sin moder, kun 8 år gammel. Kort efter hendes død flyttede faderen til Falslev Sogn ved Mariager, hvor han fik arbejde som teglbrænder hos sin bror. David blev tilbage med sine brødre. Ved konfirmationen i 1854 opholdt han sig i Ranum, som er naboby til Rønbjerg.

David flytter til Smidie i november 1861, hvor han skal arbejde som teglbrænder. Smidie ligger cirka 2 kilometer fra Abilds barndomshjem. Af tilgangslisten fremgår det, at han kommer fra Vindblæs. Der er givetvis tale om Vindblæs i Falslev Sogn, hvor far, farfar, onkel og brødre er teglbrændere.


Bliver soldat – og forsvinder

I juni 1862 flytter han fra Smidie til Aalborg. Som profession er angivet teglbrænder, men han har sandsynligvis skullet påbegynde sin værnepligt, der var blevet indført med Grundloven i 1849.

I oktober 1862 får Abild Larsdatter en pige, og som barnets far angiver hun David, der bor i Aalborg.

Soldat David Jakob Pedersen bar selv sin datter til dåben i Bælum Kirke i december 1862. Desuden står en af Jacobs soldaterkammerater fadder for pigen, der bliver døbt Nielsine Mette Kirstine Pedersen. Mellemnavnet Mette fik hun efter Davids mor, og Kirstine efter Abilds mor.


Hvor blev David af?

Efter dåben i december 1862 forsvinder David for mig. Han blev ikke gift med Abild og han er forgæves søgt i folketællingerne fra 1880 og 1890. Det er ikke tjekket, om han skulle være død i krigen i 1864.


Gårdmandsdatter fra Bælum

Abild Larsdatter blev født på Halegården lidt uden for Bælum, hvor hun blev født 24. juni 1837. Forældrene var Lars Christensen og Kirsten Jensdatter. Det usædvanlige navn havde hun efter sin mormor Abild Nielsdatter.

Abild bor stadig hjemme, da hun får datteren Nielsine i oktober 1862. Herefter hører vi først om hende i 1875, da hun gifter sig med Christen Andersen Drastrup i Torup Kirke. Forud for brylluppet opholdt de sig begge i Hellum, hvor Christen kom fra.

Det barnløse par havde et husmandssted på Hellum Mark, hvor Christen ernærede sig som pottemager.

Christen Drastrup døde i 1897, 55 år, og Abild kom herefter på aftægt hos sin datter og svigersøn i Svanfolk.

Abild Larsdatter døde i juli 1903 i Svanfolk, 66 år gammel. Hun blev begravet ved sin mands side på Torup Kirkegård.


Erindringsmedalje fra krigen i 1864

Christen Drastrup var veteran fra krigen mod preusserne i 1864 og fik tildelt en erindringsmedalje for sin deltagelse i 1877. Medaljen findes endnu. Via plejesønnen Søren Lang (Abilds barnebarn) er medaljen endt hos Bente Knudsen, som er Søren Langs oldebarn. Knap 140 år senere har medaljen desværre fået både buler og skrammer og medaljebåndet er på et tidspunkt knækket af.

Herunder kan man se, hvordan mønten tog sig ud i december 2014. Der er også en kopi af Christen Drastrups ansøgning om medaljen fra 1876. Klik for at se dem i stor størrelse.

  • Erindringsmedalje, forside
  • Erindringsmedalje, bagside
  • Ansøgning om erindringsmedalje

På Wikipedia kan man se, hvordan Erindringsmedaljen så ud, da den blev tildelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*