Jens Peter Pedersen ~ Ane Marie Nielsdatter, Skibsted


Vis stort kort


Jens Peter Pedersen

Jens blev født den 7. februar 1818 på gården Baggesdam i Komdrup Sogn og hjemmedøbt straks efter fødslen. Han var søn af Peder Jensen Kræmer og Marie Pedersdatter.

Den 29. april 1832 blev Jens konfirmeret i Nørre Kongerslev Kirke og fik topkarakteren udmærket godt for både opførsel og bibelkundskab. På konfirmationsdagen modtog han som belønning et eksemplar af bogen Ariston – Historiske Skildringer af menneskelig Siels Storhed og Hiertets Godhed.


Ane Marie Nielsdatter

Ane Marie blev født den 26. august 1822. Forældrene var Niels Nielsen Lang og Karen Hansdatter, som fæstede Holmgård ved Skibsted.

Hun er sandsynligvis konfirmeret i 1836, men konfirmationsindførsler synes at mangle i kirkebøgerne for dette år.


Gårdejere på Holmgård

Jens Peter Pedersen og Ane Marie Nielsdatter blev viet den 7. oktober 1842 i Skibsted Kirke. Dagen efter fik Jens Peter fæstebrev på Holmgård som han overtog efter Ane Maries forældre, der kom på aftægt.

Holmgård hørte under Randrup Gods, der var ejet af M.P. Hvass 1837-1864.

I december 1844 købte Jens Peter Pedersen Holmgård af M.P. Hvass. Købssummen var 2600 rigsbankdaler. Ved overdragelsen var hartkornet på 6 tønder, 4 skæpper, 1 fjerdingkar, 1 1/3 album.

Jens Peter Pedersen døde af Nervefeber (tyfus) i oktober 1855, kun 37 år gammel.

Efter Jens Peters død antog Ane Marie en gårdbestyrer, Jens Jensen, som hun giftede sig med i maj 1857. Parret fik sammen 3 piger.


Ane Marie hængte sig i 1874

Ane Maries mor, Karen Hansdatter, hængte sig i aftægtsstuen på Holmgård i 1858. Karen beskrivedes i politiforhøret som værende tungsindig og hun led sandsynligvis af depression. Ane Marie led formentlig også af den arveligt disponerede sygdom – hun hængte sig i samme lokale som moderen i august 1874.

I det efterfølgende vidneforhør forklarer Jens Jensen blandt andet:

[Ane Marie] har i længere Tid lidt af Tungsindighed, der i de sidste én eller toe Maaneder havde tiltaget mere og mere. Hun kunde ikke finde nogen Roe og udtalte ofte det Ønske, at Vorherre vilde tage hende bort fra Jorden.

Det lyder som om Ane Marie havde angst, der er et typisk symptom på depression.

Jens fortalte videre, at Ane Marie et par uger før selvmordet var forsvundet fra gården, men var vendt tilbage med gennemblødt tøj. Ane Marie ville ikke sige, hvor hun havde været, men hun havde sandsynligvis forsøgt at drukne sig i enten Skibsted Å eller Agerbæk.

Efter den episode vågede Jens over Ane Marie. Han sov sjældent om natten for at forhindre, at hun skulle stå op og gøre skade på sig selv. Men ud på natten til søndag den 23. august var han alligevel faldet i søvn fordi Ane Marie havde forholdt sig roligt. Han vågnede igen ved 5-tiden om morgenen og opdagede, at Ane Marie var væk. Jens skyndte sig at stå op for at lede efter hende, men fandt hende kort efter i den tidligere aftægtsstue, hvor hun havde hængt sig i en loftsbjælke.

Ane Marie Jensdatter døde 3 dage før sin 52-års fødselsdag.


Holmgård bliver kommunal fattiggård

Jens Jensen solgte Holmgård i februar 1878 til Skibsted og Lyngby kommuner, der indrettede gården til fattiggård. Salgsprisen var 43.000 kroner. Jens Jensen flyttede i stedet til Solbjerggård ved Sønder Kongerslev, hvor han var blevet proprietær. Gennem tilkøb var Holmgård i 1878 vokset til 9 tønder, 0 skæpper, 3 fjerdingkar og 2 1/4 album.

Fattiggårdsbestyreren på den nye fattiggård blev i øvrigt Jens Peter og Ane Maries yngste søn, Jens Christian, der i 1905 tog navneændring til Jens Christian Holmgaard.

Jens Jensen døde i Aalborg i 1912, 78 år gammel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*