Mads Jørgensen Hoflund, Jystrup


Vis stort kort


Mads Jørgensen Hoflund

Vi kan ikke sige noget sikkert om Mads Jørgensens ophav, men en kilde nævner, at han var fra Helsingør. En “Lucia Jørgensdatter fra Helsingør” står fadder for et af Mads Hoflunds børn i 1656 og er gudmor for et andet barn i 1658 og hun kan have været en søster.

I nogle nyere kilder kaldes han ved tilnavnet Hoflund, men jeg har ikke kunnet finde indikationer på, at han selv brugte dette navn, ligesom jeg ikke har set det benyttet i samtidige kilder. Hans søn Jørgen kaldte sig Hoflund og det kan også have været brugt uformelt om Mads. Navnets oprindelse kendes ikke, men der kendes en Hoflund-slægt i Sverige. Fra Helsingør var der ikke langt til Skånelandene, som stadig var danske i Mads Jørgensens levetid, så måske var han selv eller hans forældre derfra.

Den 24. oktober 1647 blev Mads Jørgensen ordineret til præst til Jystrup og Valsølille sogne mellem Roskilde og Ringsted. Han overtog kaldet fra Oluf Madsen, der kun nåede at virke som præst i 14 måneder, indtil sin død i juli 1647.

Det er uvist, hvem Mads Jørgensen var gift med og var mor (mødre) til hans børn.

Mads’ liv og hverdag har været påvirket af svenskekrigene, der rasede i hele hans levetid. Han var samtidig med folk som Svend Gønge, admiral Niels Juel, digterpræsten Thomas Kingo og astronomen Ole Rømer. Han blev født mens Christian 4. var konge, og oplevede Frederik 3. indføre enevælden.


Død i 1670 eller 1676

Præstetavle i Jystrup KirkeVi ved, at Mads Jørgensens afløser som sognepræst til Jystrup og Valsølille blev ordineret i 1670. I S.V. Wibergs opslagsværk fra 1870 over samtlige danske præster siden reformationen står der, at Mads Jørgensen døde i embedet i 1670. Det samme kan man læse på præstetavlen i Jystrup Kirke.

Der er imidlertid ingen spor af Mads Jørgensens død og begravelse i kirkebogen fra dette år. Til gengæld kan man i 1676 læse følgende:

Dom. Palm: d. 19 Martii bleff Madtz Præst aff Sparegodt begraffuen i Walsølille Kirchegaard.

Det er meget sandsynligt, at det er Mads Jørgensen, som er denne “Mads Præst”, der blev begravet palmesøndag 1676.

Sparegodt eller Sparegodthus er et husmandssted i Valsølille Sogn, beliggende knap en kilometer vest for Skjoldenæsholm Gods og ca. halvanden kilometer nord for Valsølille.

Illustration: Præstetavle fra Jystrup Kirke. Mads Jørgensen var den 7. præst efter reformationen
Foto fra Jystrup Net


Den første kirkebog i Jystrup-Valsølille

Den 20. maj 1645 blev præsterne i Sjællands Stift påbudt at føre kirkebøger, hvilket ville sige, at dåb, vielser og begravelser i sognet skulle registreres. Året efter, 1646, kom loven om kirkebøger til også at omfatte resten af kongeriget.

Af uvisse årsager har Mads Jørgensens forgængere i embedet ikke ført kirkebøger, og Mads Jørgensen blev derfor den første sognepræst til at føre kirkebøger for Jystrup-Valsølille sogne. Den første kirkelige handling, der er registreret, er en barnedåb søndag den 10. november 1647. Godt to uger efter Mads Jørgensens tiltræden.

Mads Jørgensen har åbenbart selv betalt for kirkebogen. Nedenfor er en halvdårlig gengivelse af den første side i kirkebogen, hvor Mads Jørgensen skriver:

Kirckebog till Jydstrup och Waldsøelille
Sogner, som jeg selff haffuer ladit mig bekoste
Madtz Jørgensen, egen Haand.

Forside for Jystrup-Valsølilles kirkebog, 1647

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*