Anders Holm ~ Inger Friderichsdatter, Horne


Vis stort kort


Anders Mortensen “Holm”

Anders blev født i sommeren 1745 og døbt i Horne Kirke 8. august. Han var søn af Morten Andersen Holm og Inger Lauridsdatter. I 1762 blev han konfirmeret i Asdal Kirke.

Ved folketællingen i 1787 var Anders skomager i Vandt lidt nord for Horne by, hvor han boede til leje hos en husmand. I januar 1793 blev Anders gift med datteren, Maren Nielsdatter. Det unge par overtog Marens forældres husmandssted.

I juli 1795 døde Maren i barselssengen med parrets første barn. Barnet, en dreng, overlevede i første omgang og blev døbt i kirken samme dag, som moderen blev begravet. Men han døde kort efter, kun 11 uger gammel.


Inger Friderichsdatter

Inger var datter af skrædder Friderich Ditløfsen og Maren Christensdatter på Rimmen i Asdal Sogn. Hun blev døbt i Asdal Kirke den 27. juli 1760.

Ved folketællingen i juli 1787 bor hun fortsat hos forældrene i Asdal Sogn.


Husmand og skrædder i Terpet

Anders og Inger blev viet i Asdal Kirke i november 1795 – 3 måneder efter Anders’ første hustru var død i barselsseng. Anders havde et par år forinden overtaget sin tidligere svigerfars husmandssted i Vandt.

Vandt er ikke fundet på hverken nutidige eller historiske kort, men det vides, at det lå ved Terpet, lidt nord for Horne by. I kirkebøgerne er stedet registreret under Horne Sogn, men i folketællingerne hørte det til Asdal Sogn. Ved Terpet i Horne Sogn lå en lille enklave, som hørte til Asdal Sogn. Vandt var måske navnet på et husmandssted i denne enklave. Enklaven var delvist afgrænset af Kjul Å, og Vandt henviser sandsynligvis til et vadested.

Anders Mortensen Holm døde i Vandt i marts 1812, 66 år gammel. Han blev begravet 2. april på Horne Kirkegård.

Herefter hører vi første gang om Inger ved folketællingen i 1834. Hun er på dette tidspunkt på aftægt hos datteren Maren og hendes mand, Jens Waldemarsen, på Heden i Asdal Sogn.

Maren døde i 1842, men Inger blev boende hos svigersønnen indtil sin død i december 1852. Inger Friderichsdatter nåede en imponerende alder af 92 år og var enkekone i over 40 år. Hun var begravet på Asdal Kirkegård.

One Reply to “Anders Holm ~ Inger Friderichsdatter, Horne”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*