Niels Nielsen ~ Johanne Andersdatter, Hørby


Vis stort kort


Niels Nielsen

Niels Nielsens ophav kendes ikke. Den første sikre efterretning om ham er fra november 1797, da han bliver trolovet til Johanne Andersdatter i Badskær Skole.

I folketællingen 1801 angives hans alder til 48 år = født cirka 1753. Men da han dør i 1817 er hans alder 54 år = født omkring 1763.


Johanne Andersdatter

Johanne var født i Badskær Skole og døbt i Hørby Kirke den 11. marts 1770. Forældrene var skoleholder, podemester og bogbinder Anders Sørensen og Mette Christensdatter i Badskær.


Skoleholder i Badskær

Johannes far, skoleholder Anders Sørensen i Badskær Skole, døde i september 1797, og Niels Nielsen efterfulgte ham i embedet.

Niels Nielsen giftede sig meget belejligt med forgængerens datter, Johanne Andersdatter. De to blev trolovet i november og viet den 10. december 1797 i Hørby Kirke.

Parret fik i alt 3 børn, hvoraf de 2 døde som helt små.

Johanne Andersdatter døde i februar 1804, knap 34 år gammel.

Niels Nielsen giftede sig igen 1½ år senere med den meget yngre Kirstine Marie Sørensdatter fra Torslev. De fik 5 børn sammen og den yngste var kun 4 måneder gammel, da Niels døde som ca. 64-årig den 5. juli 1817.

Kirstine Marie Sørensdatter giftede sig i øvrigt med Niels Nielsens efterfølger, Lars Christian Larsen, som hun også overlevede. Kirstine døde i 1866, 87 år.

Alle var begravet på Hørby Kirkegård.


Foretagsomme børnebørn

Et af Niels og Kirstines børnebørn blev også lærer i Badskær Skole. Det var Niels Jensen (1840-1914), som var idémand til og en af de bærende kræfter i opførelsen af Badskær Kirke. Den blev indviet i december 1909.

Niels Jensens bror, Kristen Jensen-Try (1842-1916), var folketingsmand (1892-1901) og landstingsmand (1901-1916) for Venstrereformpartiet, valgt i Sæby-kredsen. Han var desuden medlem af et hav af bestyrelser.


Skoleloven fra 1814

Danmarks første skolelov kom i 1814, og med den kom der 7 års undervisningspligt for alle børn.

Kapitel 8 i den gamle skolelov vedrører skolærernes årslønninger:

  • 6 tønder rug og 10 tønder byg, som skulle leveres in natura. Dertil et beløb, der svarede til 25 tønder byg, fastsat efter det foregående års kornpriser.
  • 6 favne bøgebrænde, eller andet brændsel med tilsvarende brændværdi.
  • 4 læs hø og 8 læs halm som foder til kreaturerne.

Desuden skulle skolelærerne have en embedsbolig med tilhørende jord: Skolelæreren bør desuden have anstændigt Huusrum for sig og Familie samt den fornødne Leilighed til 2 Køer og 6 Faar.

Til huset skulle også være en have på ½-1 skæppe land (1 skæppe = 1/8 tønde).

Den første lov om læreruddannelsen kom i 1818.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*