Anebeskrivelse: Christen Kiil ~ Maren Sørensdatter

denne artikel handler om familie/slægtninge på min morfars side
Ane 194, Christen Christensen “Kiil” (1758-1829)
Ane 195, Maren Sørensdatter (1760-1847)

Hele anetavlen


Vis stort kort


Christen Christensen “Kiil”

Christen blev døbt i november 1758 i Bindslev Kirke. Forældrene var Christen Jensen Kiil og Johanna Thomasdatter, der havde et husmandssted på Heden i Bindslev.


Maren Sørensdatter

Maren var datter af smeden i Sønder Bindslev, Søfren Jacobsen Hegelund og hustru Anne Jørgensdatter. Hun blev døbt i maj 1760.


Husfæstere i Sønder Bindslev

Hverken Christen eller Maren er fundet i folketællingen fra 1787.

Parret blev trolovet i august 1789 og viet i oktober samme år. De fæstede et husmandssted i Sønder Bindslev, hvor Christen var tømrer.

Hovedgården Stensbæks bøndergods blev udskiftet i 1802. I den forbindelse blev der indgivet to klager, hvor Christen Kiil var medunderskriver på den ene. Klagen drejede sig om, at 28 husfæstere kun var blevet tildelt jord svarende til 2 skæppe hartkorn. Ifølge husmændene var det ikke tilstrækkelig til at kunne føde en ko. Desuden var en række husmænd blevet tildelt langt mere jord end de 2 skæpper, og 28 klagere fandt fordelingen urimelig.

Godsejeren på Stensbæk, J.J. Bergh, afviste klagerne i et arrogant brev til amtmanden, hvor han også kom med personlige angreb på blandt andre Christen Kiil, der beskrives som et saadant Menneske, der bilder sig ind, han er klog i Love og Forordninger, og vil derfor gerne blande sig i saadanne Ting, han ikke forstaar.

Det tyder nu på, at Christen Kiil var velorienteret om lov og ret. Han har nok også kendt til regeringens bestræbelser om at skaffe husmændene tilstrækkeligt med jord, så de fx kunne føde en ko.


Selvejer

I 1804 solgte Stensbæk ud af sit bøndergods og Christen Kiil købte sit husmandssted til selveje. Husmandsstedet var på dette tidspunkt på 4 skæppe hartkorn.

Christen Christen Kiil døde i juni 1829 i Holt. Parret var på aftægt hos datteren Inger og hendes mand Jens Jørgensen.

Maren Sørensdatter døde i februar 1847 i Nørre Bindslev hos datteren Johanne, der var gift med murer Niels Christian Jensen.


Se oversigt over familien.

Slægtsforsker [stray-id id=12] er også efterkommer af Christen og Maren.

Familien er omtalt i bøgerne

 • Bindslev Sogn 1660-1805. Fra fæstegård til selveje af Jørgen Jakobsen, 2006
 • Slægten Kiil, 1983


Deres forældre


Deres børn

 1. Inger (1790-1877) [ane 97]
 2. Else (1793-1799)
 3. Johanne (1795-1852)
 4. Søren (1800-1823)
 5. Christen (1803-1881)

Det skete imens

 • 1766 Christian 7. konge
 • 1769 Første folketælling: 797.584 indbyggere i kongeriget
 • 1772 Struensee henrettes
 • 1787 Folketælling: 840.045 indbyggere
 • 1788 Stavnsbåndet ophæves
 • 1790 Første danske dampmaskine tages i brug
 • 1801 Slaget på Reden
 • 1807 Englænderne bombarderer Kbh.
 • 1808 Frederik 6. konge
 • 1810 Koppevaccine bliver lovpligtig
 • 1811 Første DK juletræ tændes i Kbh.
 • 1813 Statsbankerotten
 • 1814 Norge afstås. Første skolelov
 • 1816 “Året uden sommer”
 • 1818 Nationalbanken grundlægges
 • 1819 Første dampskib i rutefart, København-Kiel
 • 1832 Skudsmålsbogen indføres
 • 1833 Den første tændstik stryges
 • 1834 Folketælling: 1,2 mio. indbyggere i kongeriget
 • 1837 Lov om valg til byrådene. Tortur forbydes
 • 1839 Christian 8. konge
 • 1844 Monarkiets første jernbane (Altona-Kiel)
 • 1845 Folketælling: 1,35 mio. indbyggere i kongeriget. Trankebar afhændes til briterne
 • 1847 Kongerigets første jernbane (Kbh-Roskilde)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*