Peder Chr. Bech ~ Mette Jensdatter, Thy og Himmerland


Vis stort kort


Peder Christian Sørensen “Bech”

Peder blev døbt den 18. december 1803 i Snedsted Kirke i Thy. Forældrene var teglbrænder Søren Bech og Maren Jensdatter. Han blev konfirmeret i Snedsted Kirke i 1818.

I 1826 var han tjenestekarl i Elsted ved Snedsted og i 1828 var han i Gjersbøl.


Mette Jensdatter

Mette blev født og hjemmedøbt den 14. marts 1803 på Odgård ved Øster Jølby på Mors. Forældrene var gårdfæster Jens Christensen og Maren Jensdatter. Mette blev konfirmeret i Øster Jølby Kirke i april 1819.


Teglbrænder i Nørrejylland

Peder Christian Sørensen og Mette Jensdatter blev viet i Øster Jølby Kirke den 22. november 1829. Christen var tjenestekarl i Gjersbøl, og Mette gik til hånde hos sin mor og stedfar på Odgård.

Efter vielsen flyttede parret sammen i Snedsted, men blev der kun i få måneder. I starten af året 1830 flyttede de til Fjerritslev, hvor Peder havde overtaget et teglbrænderi. I sommeren 1830 blev Peder og Mette forældre til den første af ni sønner.

Den lille familie boede i Fjerritslev i ca. to år, inden de for en kort bemærkning tog til Hammer Sogn mellem Aalborg og Hjallerup for at brænde tegl. Ved folketællingen i februar 1834 er de tilbage på teglbrænderiet i Fjerritslev.

I foråret 1834 flyttede parret søndenfjords og Peder etablerede sig som teglbrænder i Rønbjerg ved Løgstør. Rønbjerg ligger kun et par kilometer fra Vitskøl Kloster, som dengang hed Bjørnsholm. Mindst en af sønnerne tjente en årrække på Bjørnsholm og teglbrænderiet har givetvis også haft en tilknytning til herregården.

Mette Jensdatter døde den 28. oktober 1848 i Rønbjerg, 45 år gammel. Dødsårsagen var Krampe og hun blev begravet på Bjørnsholm Kirkegård, som blev taget ud af brug i 1917.

De 14 år i Rønbjerg blev den mest stabile periode i familiens liv.


Gift med svigerinden

Efter Mettes død flyttede Peder til Assens ved Mariager Fjord, hvor broderen Jens Christian havde overtaget et teglbrænderi efter deres fader, der var død i 1847.

I begyndelsen af 1851 fik bror Jens Christian til opgave at brænde tegl til herregården Tirsbæk ved Vejle og flyttede derned med sin familie. I stedet overtog Peder teglbrænderiet i Assens. Jens Christian omkom imidlertid i en ulykke samme år og hans hustru, Andresine Andersdatter, vendte tilbage til Assens i januar 1852.

De to enkefolk, Peder på 48 og Andresine på 34, med hver fire umyndige børn blev gift i Falslev Kirke i november 1852 og fik en søn i april året efter.

Efter fem år i Assens flyttede Peder Bech og familien til Skibsted Sogn for at brænde tegl og mursten til hovedgården Randrup. Her boede de også i ca. fem år, inden de rykkede til Sulsted Sogn, som er nabosogn til Hammer Sogn, hvor Peder kort havde opholdt sig 25 forinden.

Familien var i Sulsted i et par år, inden den flyttede tilbage til Skibsted-egnen. Men et langt liv med hårdt manuelt arbejde havde åbenbart gjort det svært for Peder at finde arbejde. I sommeren 1862, i en alder af 59 år, blev Peder Bech far for sidste gang og på det tidspunkt boede familien i fattighuset i Terndrup. I 1865 fik familien stadig fattighjælp, men boede da i et lejet hus i Skibsted.

Efter et langt rakkerliv med ofte kun et par år ad gangen på det samme sted, nåede Peder Christen Bech alligevel at få næsten 15 sammenhængende år i Skibsted. Her døde han den 12. november 1877 i en alder af 73 år. Andreasine Andersdatter døde samme sted 30. november 1884, 66 år. De var begge begravet på Skibsted Kirkegård.


22 børn tilsammen

Peder fik 9 børn i sit første ægteskab med Mette, Andresine fik 8 børn i sit ægteskab med Jens og sammen fik Peder og Andresine 5 styk. I alt imponerende 22 børn født over en periode på 32 år.

16 af børnene nåede voksenalderen og af sønnerne blev 5 af dem selv teglbrændere og en datter giftede sig med en teglbrænder. En søn blev murer, en anden skomager og to sønner udvandrede til Amerika.

En datter blev gift med en lokomotivpudseraspirant ved statsbanerne. Han blev senere forfremmet til vognpasser …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*