Lars Christian Jensen ~ Karen Nielsdatter, Gunderup


Vis stort kort


Lars Christian Jensen

Lars Christian blev døbt i Gunderup Kirke den 23. november 1777. Hans forældre var Jens Nielsen og Marlene Magdalene Larsdatter, som havde en gård i Oppelstrup.


Karen Nielsdatter

Karen blev født i Dall den 28. januar 1793 og var datter af gårdfolk Niels Madsen Nørgaard og Magdalene Marie Sørensdatter. Hun blev døbt i Dall Kirke 10. marts samme år.


Husfolk i Oppelstrup

Lars Christian Jensen og Karen Nielsdatter blev viet 5. november 1815 i Gunderup Kirke. Karen var 22 år og tjenestepige i Vårst, Lars var 37 og hjalp sine aldrende forældre på fødegården i Oppelstrup. Lars’ mor var død en måned før brylluppet.

Efter vielsen boede parret først et par år i Vårst, inden de slog sig ned med et husmandssted i Oppelstrup.

Udkommet af et husmandssted rakte sjældent til at kunne brødføde en hel familie, og de fleste husmænd var tvunget til at sælge deres arbejdskraft som daglejere for bønderne og herregårdsejerne i området. De fleste husmænd tillærte sig desuden et håndværk som de kunne tjene lidt ekstra ved, når det ikke var sæson for markarbejde. Fra omkring 1830 nævnes Lars som væver.

På et tidspunkt før 1865 kom parret på aftægt hos den ældste datter og hendes mand, der ejede Mjels Vestergård.

Det var formentlig parrets yngste søn, Niels Peter, der overtog husmandsstedet i Oppelstrup. Han giftede sig i 1862 og har sikkert i den forbindelse overtaget husmandsstedet mens forældrene kom på aftægt i Mjels.

Karen Nielsdatter døde 9. januar 1865, 71 år gammel på Mjels Vestergård. Lars Christian Jensen døde 11. august 1871 samme sted i en imponerende alder af 93 år.

De blev begge begravet på Gunderup Kirkegård, og ved Karens begravelse skrev præsten i Gunderup:

Aftægtsmand af Oppelstrup Lars Christian Jensens Hustru, som døde i Mjels i Ferslev Sogn, hvorfra hun blev ført hertil for at stædes til Hvile blandt sin afdøde Slægtninge paa Gunderup Kirkegaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*