Anders Sørensen ~ Mette Christensdatter, Hørby


Vis stort kort


Anders Sørensen

Anders’ ophav er ukendt. Flere kilder peger på, at han var født omkring 1722-1725.

Første efterretning om ham er fra januar 1762, hvor han bevidner en fæstekontrakt indgået mellem en gårdmand i Hørby Sogn og ejeren af hovedgården Haven. I kontrakten står der: Til vitterlighed, skoleholder Anders Sørensen i Baskær og ladefoged Jens Nielsen på Haven.


Mette Christensdatter

Det er uvist, hvor Mette Christensdatter kom fra. Ifølge kilderne var hun født omkring 1732-1733.

I Hørby Sogn blev der født en Mette Christensdatter i 1730 og en i 1734. Hun kan være en af dem.


Skoleholder i Badskær

Anders og Mettes vielse er ikke fundet med sikkerhed. Det kan være Anders Sørensøn og Mette Xtensdaatter fra Bøjsted, der bliver viet i Astrup Kirke i oktober 1767. En af forloverne ved denne vielse er Morten Madsen fra gården Rævebakken i Hørby Sogn. Morten Madsen var også fadder for Anders og Mettes datter Dorthe i 1774.

Hvis det var “vores” Anders og Mette, der blev viet i 1767, så er de blevet viet i relativ sen alder. Anders har været cirka 45 år. Alligevel tyder det på, at han var ungkarl, da han giftede sig med Mette. Dels er der ikke fundet børn af ham i Hørby før 1770 fra et eventuelt tidligere ægteskab, dels er der ikke fundet nogen tidligere hustruer i dødsprotokollerne.

Parret fik to døtre i 1770 og 1774.

Ved folketællingen i 1787 er Anders Skolemester, Podemester og Bogbinder. En podemester er en gartner.

Anders Sørensen døde i september 1797, cirka 74 år gammel. Mette Christensdatter døde i november 1799, cirka 66 år. De var begge begravet på Hørby Kirkegård.

Deres ældste datter giftede sig med Niels Nielsen i 1797, da han overtog lærerembedet efter Anders.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*