Niels Thomsen & Mariane Estrup, Donsted


Vis stort kort


Mariane fik datteren Emma i august 1862 og daglejer Niels Peter Thomsen udlagdes som barnefader. De tjente begge på gården Donsted i Albæk Sogn, sydvest for Sæby. Mariane giftede sig flere år senere med en mejerist, mens Niels’ skæbne indtil videre fortaber sig i det uvisse.


Niels Peter Thomsen

Det vides kun om Niels Peter Thomsen, at han var daglejer i Donsted i 1862. Han er ikke umiddelbart fundet i tilgangs- og afgangslisterne, og det har ikke været muligt at søge ham i folketællingen fra 1860.


Mariane Mortensdatter Estrup

Mariane blev født den 30. juni 1840 i Vesterø på Læsø. Hun var datter af Morten Christian Estrup og Maren Thomasdatter Kiil. Gennem moderen var Mariane tredjegenerations læsøbo, mens faderen var kommet til Vesterø fra Vendsyssel omkring 1830.

En måned før Marianes 9 års fødselsdag døde faderen af difteritis og efterlod sig hustru og syv børn i alderen 0 til 13 år. Familien fik lidt støtte fra fattigkassen og Marianes mor tjente nogle skillinger ved at sy og lappe tøj for folk i byen.

Mariane blev konfirmeret i 1855 og blev formentlig boende hjemme i et par år herefter. Men ved skiftedagen den 1. november 1857 forlod hun Læsø og blev ansat som tjenestepige på gården Donsted, cirka 10 kilometer syd for Sæby.


Mejerist på fastlandet

Hvor længe, hun var på Donsted, er ikke helt til at sige, men den 1. februar 1860 var Mariane tjenestepige på Siverslet, som er en nabogård til Donsted. I 1861 er hun imidlertid tilbage på Donsted, hvor hun møder daglejeren Niels Peter Thomsen.

Niels og Mariane har haft et godt øje til hinanden, og Mariane ender med at blive gravid. Men da Mariane nedkommer med datteren Emma sidst på sommeren i 1862 er Niels væk, og det er uvist, hver der bliver af ham.

Efter nogle år som tjenestepige bliver Mariane mejerske på Donsted. Herigennem kommer hun til at lære Friderich August Jøhnck at kende. Han er mejeribestyrer på gården Kringelhede, som ligger tæt ved Donsted. De to bliver gift i Albæk Kirke i februar 1867.


Dør et sted i Sverige

Efter vielsen bliver parret bestyrer af mejeriet på den store gård Stranderholm, nogle kilometer øst for Aalborg. Her får de deres første fælles barn, sønnen William, i september 1868. Ved folketællingen i februar 1870 er parret stadig på Stranderholm.

I starten af 1870’erne flytter parret til Sverige, men det er ikke nærmere afklaret, hvor i Sverige, de ender.

Friderich Jøhnck dukker op igen som enkemand i marts 1880 på Læsø – Marianes fødeø. Her gifter han sig med den 20 år yngre Caroline Lydersen fra Byrum. I den forbindelse bliver der foretaget skifte efter Mariane Estrup, og det oplyses, at hun døde den 11. januar 1877 i Sverige. Hun blev 36 år.

I Sverige fik Friderich og Mariane sønnen Christian, født omkring 1875. Det er uvist, om sønnen William kom med forældrene til Sverige, men ved folketællingen i februar 1880 var han i pleje hos sin mormor i Vesterø.

Marianes datter Emma fulgte ikke med til Sverige, men kom i stedet til Donsted, hvor hun var født, og hvor moderen havde opholdt sig i flere år. Her blev Emma også konfirmeret i 1876. Nogle år efter blev hun selv mejerske i nabosognet Volstrup.


Mere om Friderich Jøhnck

Friederich August Jøhnck var født i byen Sprenge i 1833 i det daværende hertugdømme Slesvig. Ved folketællingen i 1880 ses to kvinder syd for Sæby med efternavnet Jøhnck. De var begge født i Slesvig og var jævnaldrende med Friderich, og har rimeligvis været hans søstre. Den ene var gift med en mejeribestyrer i Dybvad – få kilometer fra Kringelhede, hvor Friederich var mejerist i 1867.

Som nævnt, vendte Friderich tilbage til Danmark i 1880, hvor han slog sig ned som gårdmand midt på Læsø. Han døde i Byrum som knap 60-årig i 1892 og efterlod sig sin unge hustru og deres fire fælles børn i alderen 2 til 8 år.


Vis stort kort

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*