Søren Bech ~ Maren Jensdatter, Thy og Himmerland


Vis stort kort


Søren Christensen “Bech”

Søren blev døbt i Snedsted Kirke ved Thisted den 6. april 1777.

Faderen var Christen Bech fra Snedsted, som jeg ikke ved noget om. Ifølge en ubekræftet kilde var han gift med Mette Cathrine Christensdatter.

Ved folketællingen 1787 er Søren tjenestedreng på en gård i Snedsted. Ved folketællingen i 1801 er han 23 år og tjenestekarl på en gård i Gjersbøl tæt på Snedsted. Det nævnes også, at han er geworben soldat, altså hvervet soldat i modsætning til tvangsudskrevet soldat. Det er muligt, at han deltog i slaget på Københavns Red i april samme år.


Maren Jensdatter “Taarsted”

Maren blev døbt 10. oktober 1779 i Snedsted Kirke. Forældrene var Jens Pedersen Taarsted og Ide Jensdatter, som fæstede en gård i Snedsted.

Ved folketællingerne i 1787 og 1801 bor hun med forældrene og en storebror på gården i Snedsted.


Bolsfolk i Gjersbøl

Søren og Maren får datteren Ide uden for ægteskab i juli 1800. Maren bor hos forældrene, og Søren er tjenestekarl og soldat i Gjersbøl.

Ved folketællingen i februar 1801 bor Maren fortsat hos forældrene, og Søren er stadig tjenestekarl og Geworben Soldat i Gjersbøl.

Parret bliver viet 25. oktober 1803 i Snedsted Kirke. Sønnen Peder bliver født 2 måneder senere.

Der er en smule forvirring omkring, hvor Søren og Maren egentlig bosatte sig. Som regel angives deres bopæl som Snedsted, men enkelte gange, bl.a. 1810, 1824 og 1833, nævnes Gjersbøl. Gjersbøl ligger cirka en kilometer nord for Snedsted, og parrets bopæl har formentlig ligger herimellem.

Jeg har endnu ikke fundet Sørens fæstebrev, men der er også lidt usikkerhed om ejendommens størrelse. I 1809 og 1824 omtales det som et bol. I 1818 og 1824 betegnes det som et husmandssted, og i 1820 og 1833 et gårdmandssted. Et bol brugtes i daglig tale om ejendomme, der størrelsesmæssigt lå mellem et husmandssted og et gårdsmandssted. Sørens og Marens bolig var sikkert i denne kategori.

Det er i øvrigt interessant, at den yngste søn døbes Christen Bundgaard. Mellem Gjersbøl og Snedsted ligger der netop en gård ved navn Bundgård, og den har givetvis været Sørens og Marens.

Ved siden af bolet var Søren også teglbrænder.


Teglbrænder og nomader

I 1833 flyttede Søren og Maren med deres yngste søn til Hammer Sogn ved Nørresundby. Her havde de et husmandssted og Søren supplerede indtægterne som teglbrænder. De voksne børn Ide, Peder og Mette boede også i Hammer med deres familier.

I foråret 1839 flyttede Søren og Maren fra Hammer til Assens ved Mariager, hvor Søren enten overtager eller grundlægger et minde teglbrænderi. Efter nogle få år overtog sønnen Jens Christian teglbrænderiet i Assens og Søren og Maren, som nu var i 60’erne, kom på aftægt.

Søren Christensen Bech døde i Assens 4. juni 1847, 70 år gammel. Han var begravet på kirkegården i Falslev.

I 1850 flyttede Jens Christian til Vejle og overdrog teglbrænderiet i Assens til bror Peder. Maren blev i Assens på aftægt, men fulgte med Peders familie til hovedgården Randrup i 1853, hvor Peder skulle brænde tegl.

Sidst i 1850’erne brød familien op igen. Peder havde overtaget et teglbrænderi i Sulsted ved Nørresundby, kun en frisk gåtur fra Hammer, hvor Søren og Maren kom til fra Thy i 1833. Maren flyttede dog ikke med til Sulsted, men blev i stedet indkvarteret hos datteren Mette, som boede i Hvorup, som er nabosogn til både Sulsted og Hammer.

Her boede Maren i lidt over fem år, inden hun døde den 17. juni 1865, 85 år gammel. Hun var begravet på kirkegården i Hvorup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*