Hans Andreasen Sand ~ Mette Jensdatter, Als Sogn

hans_mette_andreasen
Mette og Hans Sand


Husmandssøn fra Sandhusene i Als Sogn

Hans Andreasen blev født og hjemmedøbt den 16. april 1847 som den yngste af Andreas Sands og Kirstine Marie Madsdatters fem børn. Familien boede i Sandhusene i Als Sogn, hvor faderen ernærede sig ved lidt fiskeri og landbrug.

Hans var mindst 3. generation i Sandhusene. Ligesom sin far og farfar havde han tilnavnet Sand og blev kaldt Sand-Hans. På lokal dialekt udtales det [sånd] (som i ånd og bånd).


Gårdmandsdatter fra Faster

Mette var datter af Jens Nielsen og Gunder Cathrine Nielsdatter, som havde en gård i Ejstrup, Faster Sogn mellem Skjern og Videbæk. Hun blev født den 22. juni 1848 og døbt måneden efter i Faster Kirke.

I oktober 1862 blev hun konfirmeret i nabosognet Borris og fik det hæderlige skudsmål god for kundskab og mg for opførsel.

Som 19-årig, den 25. oktober 1867, er Mette opført på listen over udrejsende fra Faster Sogn. Destinationen er Skibsted Sogn i Himmerland. En uge senere, til skiftedag, ankommer hun til Haslevgårds Mølle, hvor hun skal være tjenestepige. Møllen ligger dog ikke i Skibsted Sogn, men i Als Sogn.

Det er uvist, hvorfor Mette rejser fra Faster og helt til Als for at blive tjenestepige. Hendes mor døde i foråret samme år, og en del af svaret skal muligvis findes her.


Husfolk i Hurup

I marts 1872 nedkommer Mette med en pige, og Hans udlægges som barnefader. Mette er inderste i Vester Hurup og Hans er tjenestekarl i Mou Præstegård.

Parret bliver først gift 22. august 1874 i Als Kirke. Hans er tjenestekarl hos en forpagter i Odde, mens Mette tjener sognefogeden i Nørre Hurup.

Efter vielsen flyttede de sammen i et lejet hus i Nørre Hurup. De næste mange år nævnes de en række forskellige steder i og omkring Nørre Hurup, skiftevis som indsiddere og husfolk. I 1890 nævnes Hans som fiskehandler og 1901 som slagter.
Vis stort kortMette døde i november 1922 i Sønder Hurup, 74 år. Hans flyttede herefter ind hos sønnen Martinus i Nørre Hurup. Han var 86 år, da han døde i januar 1934 på Terndrup Sygehus. Begge var begravet på Hurup Kirkegård i Als Sogn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*