Jens Martinus Nielsen Juul ~ Marie Jensdatter, Volsted


Vis stort kort


Gårdmandssøn fra Ågård, Skibsted

Jens blev født i Skibsted den 13. april 1847. Hans forældre var Niels og Maren Juul fra Ågård.

Ligesom sin storebror, boede Jens hele sin barndom og ungdom på Ågård og hjalp forældrene med driften.


Besættelsen i 1864

I 2004 modtog jeg nogle noter fra Hans Juul-Larsens samtaler med sin mor omkring moderens bedsteforældre, Jens og Marie Juul i Volsted. Jeg har her citeret fra noterne:

Under krigen 1864 var der tyske soldater indkvarterede i Skibsted, og den unge Jens Martinus, der arbejdede hjemme på gården, skulle køre for dem i hestevogn – hvor han blev prikket med bajonet i nakken – husker mor, at han har fortalt om.


Højskoleelev på Sjælland

Ved skiftedag, den 1. november, i 1868 ses Jens Juul på afgangslisten i Skibsted Sogn. Han var på vej til Hindholm Folkehøjskole, der var en højskole for bonde- og husmandssønner. I slutningen af 1860’erne var den landets største med omkring 100 elever.

Det er nok ikke tilfældigt, at Jens tog til netop Hindholm, for den daværende forstander, Morten Christian Nielsen, var selv født i Skibsted i 1835. Og skolens grundlægger, Anders Stephansen kom fra nabobyen Terndrup. Stephansen var i øvrigt en slægtning til Jens’ hustru, Marie (fætter til Maries mormor).

Jens tog hjem igen i maj 1869.


Gårdmandsdatter fra Holmgård, Skibsted

Marie var den ældste datter og den næstældste af i alt 12 børn på Holmgård. Forældrene var Jens Peter Pedersen og Ane Marie Nielsdatter. Hun blev født 4. maj 1846 og døbt tre uger senere i Skibsted Kirke.

I kirkebogen er hun indskrevet som Maria, men kaldes som regel Marie i senere kilder. Hun har sikkert været kaldet Marie, snarere end Maria.


Gårdejere i Volsted

I juni 1871 ses parret på tilgangslisten i Volsted Sogn, hvor de er kommet til fra Skibsted. Jens beskrives som Gaardeier og Marie nævnes som hans hustru. De var ganske vist blevet forlovet i maj, men blev først gift en måned senere i Skibsted Kirke.

Deres gård lå i Volsted by, og den er i folketællingen 1916 identificeret som matrikel nr. 12.

Jens Juul var i mange år sognefoged i Volsted Sogn. Han nævnes som sådan første gang i 1877 og senest i 1888. I den periode hørte det blandt andet til embedet at føre tyendeprotokoller og dermed registrere tjenestefolk, der flyttede til og fra sognet.

Marie døde juleaften 1923 i Volsted, 77 år gammel. Jens var kun enkemand i et halvt år inden han døde i juli 1924, også 77 år. Begge var begravet på Volsted Kirkegård.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*