Hans Loi ~ Kirsten Andersdatter, Biersted


Vis stort kort


Skomagersøn fra Aaby

Hans Nielsens far var rimeligvis husmand og skomager Niels Hansen fra Aaby. Til gengæld er det lidt usikkert, hvem moderen var. Ifølge dåbsindførslen i kirkebogen hed hun Ane Justdatter, men hende findes der ingen efterretninger om før eller efter Hans’ dåb. Ifølge folketællingen fra 1801 hed hun Ane Christensdatter, men der er oplysninger, som strider imod, at hun kunne være mor til Hans.

De fem folketællinger i perioden 1845-1860 fortæller alle, at Hans Nielsen var født i Aaby omkring 1790-1791. Hvis oplysningerne passer, så kan han ikke være andre end den Hans Nielsen, der bliver døbt i Aaby Kirke den 5. september 1790. Forældrene var Niels Hansen og Ane Justdatter fra Gammel Aabye.

Ved folketællingen i 1801 er der kun én Hans Nielsen i Aaby Sogn og han er søn af den eneste voksne Niels Hansen i sognet. Familien ser sådan ud:

Navn alder stilling
Niels Hansen 48 huusmand med jord
Ane Kristensdatter 37 hans kone
Hans Nielsen 10 deres barn
Ane Marie Nielsdatter 8 deres barn
Mette Nielsdatter 5 deres barn

Det må antages, at det er den rigtige dreng og den rigtige far, vi har fat i. Men som det ses, er Niels Hansen gift med Ane Kristensdatter, hvilket er i uoverensstemmelse med dåbsindførslen i kirkebogen.

Døtrene Ane Marie og Mette var født i henholdsvis 1792 og 1795 og hos dem begge er forældrene angivet som Niels Hansen og Ane Christensdatter. Ved Ane Maries dåb i 1792 har præsten noteret: NB: Tre dødfødte, første dåb. Hvis denne oplysning passer, kan Ane Christensdatter ikke være mor til Hans.

En mulighed kunne være, at Ane Justdatter var død kort efter Hans’ fødsel i 1790 og at Niels Hansen herefter giftede sig med Ane Christensdatter. Men dels er Ane Justdatter ikke fundet død i Aaby Sogn i årene efter 1790, dels er det ikke rimeligt at antage, at Ane Christensdatter kunne nå at få 3 dødfødte og 1 levendefødt barn på under to år. Ane Christensdatter og Niels Hansen er heller ikke fundet viet i Aaby omkring 1790-1792. Oveni er det i folketællingen i 1801 anført, at både Hans og Ane er i deres første ægteskab.

Der er altså flere modstridende oplysninger, som gør det svært at blive klog på, hvem der var mor til Hans Nielsen.


Flytter fra Aaby

I 1816 flytter Hans Nielsen fra Aaby til Nørresundby og arbejder som tjenestekarl. Det er uvist, hvor længe, han opholder sig der, men i 1819 bor han i Nørhalne i Biersted Sogn.


Loi

Hans Nielsen ses en enkelt gang med tilnavnet “Loi” ved Kirstens død i 1869. Oprindelsen er ukendt, men sønnen Anders Hansen brugte også tilnavnet, ligesom det blev brugt om flere af Anders’ børn.


Husmandsdatter fra Horne

Kirsten Andersdatter var den yngste af Anders Mortensen Holm og Inger Friderichsdatters tre børn. De fæstede et husmandssted i Terpet, ikke langt fra Hirtshals.

Kirsten blev født den 23. marts 1801 og hjemmedøbt dagen efter. Nogle dage forinden havde den britiske flåde passeret Skagen og lå nu i Kattegat, på vej mod København med det formål at ødelægge den dansk-norske flåde og true Danmark ud af det væbnede neutralitetsforbund med Sverige og Rusland. Den 2. april tørnede den britiske og den dansk-norske flåde sammen i Slaget på Reden, hvor 1.600-1.800 danske og norske søfolk mistede livet.

Koppevaccinen vandt frem i starten af 1800-tallet og blev udført systematisk fra 1810. Det var imidlertid for sent for Kirstens vedkommende og ved konfirmationen i 1816 skriver præsten, at hun bærer dybe Ar af de naturlige Kopper. Præsten skriver desuden, at Kirsten var middelmaadig af Kundskab og sædelig i Opførsel.

Først på året i 1817 kommer en 17-årig tjenestepige til Biersted Sogn. Hun hedder Kirsten Andersdatter og er tilrejst fra Brovst Sogn. Der er muligvis tale om Anders Holms datter fra Horne, men det er svært at afgøre, for til- og afgangsprotokollerne i Brovst og Horne er først ført fra 1820’erne.


Fattiglemmer i Nørhalne

Hans og Kirsten arbejder begge som tjenestefolk i Nørhalne i Biersted Sogn, da de får sønnen Søren Christian i oktober 1819. Søren var født uden for ægteskab og parret blev først gift i november 1820 i Biersted Kirke.

Efter vielsen overtog parret et jordløst hus i Nørhalne, hvor de levede under trange forhold. I de første år efter vielsen var Hans tjenestekarl, og senere omtales han som daglejer.

Ved folketællingen i 1834 modtager de fattighjælp til børnene, der betegnes som Almisselemmer. I 1845 er der blevet knyttet et jordlod til husmandsstedet, men Hans må stadig gå i dagleje for at kunne forsørge familien. I 1860 er det kun den yngste datter, der bor hjemme, og familien beskrives som Fattiglemmer.

Hans Nielsen døde i april 1861, 70 år gammel. Han betegnes fortsat som almisselem, og af skifteattesten fremgår det, at han intet efterlod sig.

Kirsten flyttede herefter ind hos en af sønnerne i Nørresundby. Her døde hun i februar 1869, 67 år. De var begge begravet på Biersted Kirkegård.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*