Morten Pedersen ~ Karen Olesdatter, Volstrup


Vis stort kort


Morten Pedersen

Morten blev født i efteråret 1801 på Østergård i Øksenhede som søn af gårdfæster Peder Mortensen og Ane Nielsdatter. Han blev døbt i Volstrup Kirke den 8. november 1801.

Ved konfirmationen i april 1814 var præstens skudsmål: Sædelig og meget vel oplyst i Christendommen.


Karen Olesdatter

Karen var datter af Ole Christensen og Margrethe Pedersdatter, som havde et husmandssted på Dyrheden i Volstrup Sogn. Hun blev døbt i kirken den 1. oktober 1797.


Gårdfolk på Østergård i Øksenhede

Morten Pedersen og Karen Olesdatter blev forlovet omkring 1820-21. I september 1821 fik de deres første barn, og opholdt sig begge på Østergård. De blev viet i Volstrup Kirke i november 1821.

Mortens mor var død i august 1820 og det unge par overtog så småt driften af gården i forbindelse med vielsen.

Den 1. september 1830 fik Morten fæstebrev på Østergård, der var på 3 tønder hartkorn. Af fæstekontrakten fremgik det, at der skulle ydes aftægt til faderen.

På et tidspunkt mellem 1855-57 overtog sønnen Ole gården, hvorefter Morten og Karen selv kom på aftægt.

Karen Olesdatter døde i februar 1877 på Østergård, 79 år gammel. Morten Pedersen døde samme sted i juli 1892, 90 år. Begge var begravet på Volstrup Kirkegård.


Lidt om børnene

Der er et lidt bemærkelsesværdigt stort spring mellem de to yngste børn, født i henholdsvis 1831 og 1838, men der er ikke fundet flere børn af parret i Volstrup Sogns kirkebog.

Døtrene Margrethe og Mariane var i øvrigt begge gift med gårdmand Jens Peter Christensen i Karup Sogn. Margrethe blev gift med Jens i 1854, men døde i barselsseng allerede året efter. Jens giftede sig herefter med Mariane i 1856. Mariane døde af tuberkulose i 1860.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*