Anebeskrivelse: Niels Christensen Juul ~ Maren Nielsdatter

denne artikel handler om familie/slægtninge på min mormors side
Ane 232, Niels Christensen “Juul” (1766-1854)
Ane 233, Maren Nielsdatter (1766-1821)

Hele anetavlen


Vis stort kort


Niels Christensen “Juul”

Niels blev døbt i Lyngby Kirke i februar 1766. Faderen var Christen Jul, moderens navn kendes ikke.

Niels blev konfirmeret i Skibsted Kirke i april 1784. Han boede formentlig stadig i nabosognet Lyngby.

I folketællingen fra 1787 er han muligvis den Niels Kristensen, 20 Aar, som er tjenestekarl hos en gårdmand i Torup, Lyngby Sogn.

Ved vielsen i 1796 bor han i Skibsted.


Maren Nielsdatter

Maren blev døbt i Bælum Kirke i oktober 1766. Hun var datter af Niels Jensen og Inger Laursdatter fra Bælum.

Hun blev konfirmeret i Bælum Kirke i april 1785.

Ved folketællingen i 1787 er hun muligvis den Maren Nielsdatter, 22-Aar som er tjenestepige hos gårdmand Christen Jensen i Bælum.

I december 1792 blev Maren trolovet med Mogens Jensen fra Skibsted. De blev gift i februar året efter, og Marens storebror, Laurs, var forlover.

Maren og Mogens var kun gift i 3 år, da Mogens Jensen døde i februar 1796, 46 år gammel. Forholdet var barnløst.


Gårdfæstere i Skibsted

Marens første mand, Mogens Jensen døde i februar 1796. Kun 7 uger senere, 28. marts 1796, blev Maren Nielsdatter gift med Niels Christensen Juul.

Vi ved, at Maren og Niels Juul boede på Ågård i Skibsted i 1801. Formentlig havde Mogens Jensen overtaget Ågård efter sin far ved vielsen i 1793, og Niels Juul havde derefter overtaget gården, da han giftede sig med Maren.

Niels Juul var oprindeligt fra Lyngby Sogn, og det er uvist, hvordan han endte i Skibsted. Han kan muligvis have været tjenestekarl på Ågård, hvor han så giftede sig med enken, da gårdmanden døde.

Maren Nielsdatter døde på Ågård 4. december 1821, kun 55 år gammel.

Niels driver i en årrække Ågård med hjælp fra børnene, der alle gifter sig relativt sent.

Sønnen Niels Nielsen overtaget gården i forbindelse med sin vielse i 1838.

Efter 33 år som enkemand døde Niels Christensen Juul 1. november 1854 på Ågård, 88 år. Han døde af vattersot, der skyldes nedsat hjertefunktion. Sygdommen er meget smertefuld og ender med, at patienten drukner, fordi lungerne fyldes med kropsvæsker.


Se oversigt over familien.


Deres forældre

 • Christen Juul, Lyngby
 • Niels Jensen ~ Inger Laursdatter, Bælum


Deres børn

 1. Mogens (1797-1872)
 2. Mette (f. 1799)
 3. Inger Marie (1801-1810)
 4. Anna Kirstine (1803-1832)
 5. Niels (1804-1879) [ane 116]
 6. Bolette (1807-1882)

Det skete imens

 • 1766 Christian 7. konge
 • 1769 Første folketælling: 797.584 indbyggere i kongeriget
 • 1772 Struensee henrettes
 • 1787 Folketælling: 840.045 indbyggere
 • 1788 Stavnsbåndet ophæves
 • 1790 Første danske dampmaskine tages i brug
 • 1801 Slaget på Reden
 • 1803 Slavehandel forbydes
 • 1807 Englænderne bombarderer Kbh.
 • 1808 Frederik 6. konge
 • 1811 Første DK juletræ tændes i Kbh.
 • 1813 Statsbankerotten
 • 1814 Norge afstås. Første skolelov
 • 1819 Første dampskib i rutefart, København-Kiel
 • 1832 Skudsmålsbogen indføres
 • 1834 Folketælling: 1,2 mio. indbyggere i kongeriget
 • 1837 Lov om valg til byrådene. Tortur forbydes
 • 1839 Christian 8. konge
 • 1845 Folketælling: 1,35 mio. indbyggere i kongeriget. Trankebar afhændes til briterne
 • 1847 Kongerigets første jernbane (Kbh-Roskilde)
 • 1848 Frederik 7. konge. Treårskrigen starter. Slaveriet ophæves
 • 1849 Første grundlov. Værnepligt indføres. Herremænds revselsesret over for gifte husmænd ophæves
 • 1850 Treårskrigen afsluttes
 • 1851 Frimærker tages i brug
 • 1854 Første tyendelov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*