Mette Thomasdatter, Tornby


Vis stort kort


Mette Thomasdatter

Mettes oprindelse er uvis. Ifølge flere kilder var hun født omkring 1758-61, men fødestedet er ukendt.

Første sikre efterretning om Mette er fra Tornby Sogn i september 1788, hvor hun får datteren Anne uden for ægteskab. Der var en folketælling i juli 1787, men her er hun ikke fundet i Tornby Sogn eller i nogen af de nærmeste sogne.

Fra en senere folketælling ved vi, at hun i 1793 får endnu en datter uden for ægteskab. Maren Christophersdatter, kommer hun til at hedde. Desværre er kirkebogen fra Tornby i denne periode næsten ulæselig, så der er ikke yderligere detaljer om Maren.

Kort efter, at Mette bliver mor for anden gang, gifter hun sig med husmand Christen Iversen. De boede i Købsted i Tornby Sogn og fik to sønner.

Det lille husmandssted har næppe givet det store overskud og for at supplere lidt, tog Christen også på fiskeri fra den nærliggende kyst.


Dømt for skibsplyndring

Christen Iversen var blandt de 80 mænd, som blev idømt to års tugthusstraf for deres deltagelse i plyndringen af skibet “Det Gode Håb”, som i 1790 strandede med en ladning hvede ud for Nørlev Strand. De mange dømte sad på skift i Viborg Tugthus. Christen Iversen afsonede i perioden 1802-1804.Mette og Christen nåede at få 40 år sammen som ægtefolk inden Christen døde den 10. september 1836 i Købsted, omkring 76 år gammel.

Mette Thomasdatter blev boende i Købsted i nogle år, inden hun i 1840 kom på aftægt hos datteren Maren i nabolandsbyen Sønderlev. Her døde Mette 30. november 1840. Ved hendes død har præsten noteret følgende: Enke efter Husmand Chr. Iversen af Kjøbsted i Thornbye Sogn, hvorfra hun forsørgedes som Fattiglem. 82 Aar gl.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*