Friderich Ditløfsen ~ Maren Christensdatter, Asdal


Vis stort kort


Friderich Ditløfsen

Friderich var søn af Ditløf Mortensen og Inger Jensdatter fra Højrup i Horne Sogn. Han var født omkring 1717, men kirkebøgerne går desværre kun tilbage til 1732.

Friderich blev konfirmeret i foråret 1737.


Maren Christensdatter

Maren var datter af Christen Nielsen Blaae fra Rimmen i Asdal Sogn. Hun var født omkring 1726 og blev konfirmeret i Asdal Kirke i 1743.


Husfolk og skrædder i Asdal

Friderich og Maren blev trolovet i februar 1753 og viet tre måneder senere i Asdal Kirke.

Parrets første barn, Helle, blev døbt i Asdal Kirke i august 1753. I kirkebogen er anført, at de bor i Skagen. Her har de muligvis har været tjenestefolk.

Friderich overtog svigerfaderens fæste på Rimmen juleaftensdag 1754.

Fæstet var et lille husmandssted på knap en halv tønde hartkorn, og det har ikke kunnet brødføde en hel familie. I de første år supplerede Friderich indtægterne ved at arbejde som daglejer i området. Senere lærte han sig skrædderfaget og tjente lidt ekstra ved at sy og lappe tøj for folk på egnen.

Friderich Ditløfsen døde på Rimmen i juni 1793, 76 år.


Marens død ikke fundet

Maren Christensdatter overlevede Friderich, men hendes skæbne er uvis. Hun er ikke fundet i folketællingen fra 1801 og må være død i de mellemliggende år. Hun er ikke fundet død i Asdal eller Horne Sogn. Sønnen Morten bosatte sig muligvis i Tornby Sogn som voksen, og Maren kan være kommet på aftægt hus ham og være død det. Desværre er det svært at få bekræftet, for kirkebøgerne 1793-1798 er svært læselige, og perioden 1798-1814 mangler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*