Poul Tveden ~ Maren Skov, Vesterø


Vis stort kort


Poul Madsen “Tveden”

Poul Madsen blev døbt den 22. april 1759 i Karup Kirke. Forældrene var Mads Poulsen og Christence Madsdatter, fæstere af Tvedengård i Karup Sogn.

Han blev konfirmeret første søndag efter påske i 1777 i Torslev Kirke. Han var på det tidspunkt tjenestedreng på gården Mikkelstrup i Lendum Sogn og det er uvist, om forældrene stadig var i live.

I begyndelsen af 1780 blev Poul far til to børn inden for seks uger. Med Kirsten Thomasdatter fra Bredmose fik han sønnen Mads, og med Sophie Pedersdatter fra Diget fik han datteren Malene. Poul var stadig karl på Mikkelstrup på det tidspunkt. Han blev ikke gift med nogen af kvinderne.


Maren Pedersdatter “Skov”

Maren blev døbt i Torslev Kirke den 31. maj 1757. Hun var datter af Peder Sørensen og Maren Nielsdatter, som fæstede gården Skoven ved Søholt.


Matros og bolsfolk på Læsø

Poul og Maren blev viet 9. december 1781 i Byrum Kirke på Læsø. Poul var tilflyttet fra Lendum Sogn og Maren fra Torslev.

Forloverne var Pouls bror Mads Madsen Tveden og onkel Erich Poulsen Tveden. De boede begge på Læsø.

I de første år efter brylluppet boede parret i Byrum, men flyttede senere til Vesterø, hvor de nævnes i folketællingen fra 1787. Poul er da Matros og Boelsmand.

Ved folketællingen i 1801 omtales Poul som Indrulleret Matros og Jordbruger.


Enkemand og gift igen

Poul og Maren havde været gift i næsten 50 år, da Maren døde den 25. august 1830 i Vesterø, 73 år gammel.

Et års tid senere giftede Poul sig igen, denne gang med den noget yngre Ane Kirstine Smith. Han var 73 – hun var 35.

Ved folketællingen i 1834 har Poul opgivet sømandslivet og beskrives kun som jordbruger.

Poul Tveden døde 26. oktober 1844, 85 år gammel.


Kvaksalvere

Pouls anden hustru, Ane Smith, levede som enke i 46 år og døde i Vesterø i maj 1891. I anledningen blev der indrykket et dødsstykke i Vendsyssel Tidende:

I Dag hørtes Kirkeklokken ringe 3 Gange, hvilket er Tegn paa, at et gammelt Menneske er afgaaet ved Døden.
   Enke efter Kvaksalver Poul Tveden, Anne Kirstine Tveden, døde i Morges 97 Aar gammel.
   Hun var forleden Aften gaaet ud i Stalden, hvor den ene Hest slog hende saaledes, at hun maatte hjælpes ind. Var dette ikke sket, havde den gamle, ellers raske Kone maaske endnu levet længe.
Kilde: Vendsysselsk Aarbog 1943, “Mads Tveden – En Læsø-kvaksalver”

Pouls bror, Mads Madsen Tveden, var kendt på Læsø som kvaksalver. I en tid med mange skibsforlis og lægemangel havde Mads Tveden flere gange held med at kurere sømænd og lokale beboere. Jævnfør dødsstykket, så kunne det tyde på, at Poul også forsøgte sig med kvaksalveri.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*