Jens Ouesen ~ Abild Nielsdatter, Bælum


Vis stort kort


Jens Jensen “Ouesen”

Jens Jensens ophav er ikke endeligt fastslået. Flere kilder peger på, at han var født omkring 1772 og noget taler for, at han er den Jens Jensen, der døbes i Bælum Kirke 2. februar 1772.

Denne Jens var søn af enken Kirsten Jensdatter. Hun blev senere gift med Niels Jensen, der fæstede Korsgård. Parret havde gården ved folketællingen i 1787, og i 1801 havde Kirstens søn, Jens Jensen, overtaget gården med moderen og stedfaderen på aftægt.

Oprindeligt lå der en håndfuld gårde i Bælum by, hvoraf tre gårde i 1781 blev flyttet uden for byen. En af disse var Korsgård, som blev flyttet en kilometer nord for Bælum. På et tidspunkt oprettes en ny gård tæt ved Korsgård og de to gårde kendes herefter som Nordre og Søndre Korsgård.

Det er lidt uvist, hvilken af de to de Korsgårde, der var den oprindelige, men vi ved, at “vores” Jens Jensen fra før 1807 fæstede Nordre Korsgård. Der er derfor meget sandsynligt, at vores Jens Jensen på Nordre Korsgård i 1807 er identisk med den faderløse Jens Jensen på Korsgård i 1801.


Den faderløse Jens’ forældre

Enken Kirsten Jensdatter var formentlig den samme som den Kirsten Jensdatter, som blev i 1763 gift med Jens Pedersen fra Smidie. Selv stammede hun fra Bælumgård.

Efter vielsen flyttede parret til Skibsted, hvor Jens Pedersen døde i januar 1771. Jens Pedersen kan derfor ikke have været far til Jens, der døbes 13 måneder senere i februar 1772.

Ved dåben i 1772 ses blandt andre Niels Bødker som fadder for den faderløse Jens. Niels Bødker fæstede Bælumgård efter Kirstens far. Han kan have været Kirstens bror eller svoger.


Abild Nielsdatter

Abild var gårdmandsdatter fra Terndrup i Lyngby Sogn. Forældrene var Niels Michelsen og Bodil Nielsdatter. Hun blev hjemmedøbt den 21. januar 1779 og dåben blev bekræftet i Lyngby Kirke 10 dage senere.


Gårdfæster i Bælum

Jens Jensen og Abild Nielsdatter blev viet i Lyngby Kirke 4. oktober 1807. Abild boede hos sine forældre i Terndrup, og Jens var fæster af Nørre Korsgård i Bælum.

Korsgård var oprindeligt en stor gård midt i Bælum by, som blev udskiftet i 1780’erne. Ved udskiftningen blev gården delt i to: Nørre og Sønder Korsgård.

Der er påfaldende store aldersmæssige spring mellem de tre børn, men der er ikke fundet flere.

Jens Jensen /:Ouesen:/ døde på Nørre Korsgård 16. maj 1825, 53 år gammel.

Abild har muligvis selv drevet gården videre med hjælp fra børnene. I 1832 bliver datteren gift med Lars Christensen, og det unge par overtager derefter gården. Abild kommer på aftægt.

Abild Nielsdatter døde på Nørre Korsgård 7. august 1850, svækket af alderdom og tuberkulose. Hun blev 71 år. De var begge begravet på kirkegården i Bælum.


Tilnavnet Ouesen

Jens Jensen nævnes flere gange med tilnavnet Ouesen: 1818 Jens Ouesen, 1824 Jens Ovesen, 1825 og 1853 Jens Jensen (Ouesen).

Det er uvist, hvor tilnavnet stammer fra. Svigersønnen, der overtog Nørre Korsgård, ses senere med samme tilnavn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*