Hans Michelsen ~ Maren Christensdatter, Terndrup


Vis stort kort


Hans Michelsen

Hans Michelsen blev hjemmedøbt 4. februar 1743. Forældrene var gårdfolk Michel Nielsen og Mette Andersdatter fra Terndrup i Lyngby Sogn. Han var den yngste i en børneflok på syv.

Der kunne sjældent blive en gård til alle sønnerne, og det var almindeligt, at de ældre sønner fik hjælp til at tage en gård i fæste. De yngre fik i stedet hjælp til at uddanne sig, så de kunne tage borgerlige hverv.

Den 23-årige Hans Michelsen blev i april 1766 udnævnt til skoleholder i Terndrup af biskoppen over Viborg Stift. I kaldsbrevet skrev biskoppen blandt andet:

[…] ieg herved kalder og beskikker HANS MICHELSEN, som haver medbragt et meget got Vidnesbyrd om sit Livs og Levnets ustraffelige Forhold, og af Herredsprovsten saavelsom Sognepræsten for Schibsted og Lyngbye Menigheder er examineret […]

I november 1769 blev Hans Michelsen gift med den seks år yngre Mette Christensdatter, som også var fra Terndrup. Parret fik syv børn inden Mette døde i barselssengen i 1783, kun 33 år gammel.

En bror til Hans var i øvrigt gift med en søster til Mette.


Maren Christensdatter

Maren Christensdatter blev hjemmedøbt 15. januar 1764. Forældrene var gårdfæster Christen Pedersen og Karen Stephansdatter i Terndrup.

Blandt fadderne var to brødre til Hans Michelsen, som hun senere blev gift med.


Gårdfolk i Terndrup

Hans Michelsen og Maren Christensdatter blev viet i Lyngby Kirke 26. oktober 1783. Han var 40 år, og hun var 19.

Hans’ første hustru var død 4 måneder forinden. Hun hed Mette Christensdatter og var Marens grandkusine.

Maren Christensdatter døde i marts 1796, kun 32 år gammel. Parret fik seks børn.

Hans Michelsen døde 31. oktober 1802, 59 år. Marens bror, Stephan Christensen, overtog embedet som skoleholder i Terndrup.

Alle var begravet på kirkegården i Lyngby.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*