Ditløf Mortensen ~ Inger Jensdatter, Horne


Vis stort kort


Ditløf Mortensen

Ditløf (navnet blev formentlig udtalt “Ditlev”) var søn af Morten Olufsen, som var degn i Horne-Asdal sogne. Moderen var Helle Christensdatter, datter af præsten i Horne-Asdal.

Han var født omkring 1681 og er formentlig opvokset lidt syd for Horne by, hvor faderen havde et husmandssted.


Inger Jensdatter

Ingers ophav er ikke kendt. Hun var formentlig født i 1680’erne.


Almisselemmer i Horne

Der er ikke mange efterretninger om familien, for kirkebøgerne eksisterer kun tilbage til 1732, og hverken fæsteprotokoller eller skifteprotokoller fra hovedgården Asdal er bevarede.

Parret bosatte sig i Højrup i Horne Sogn. Her fik de mindst syv børn, født i perioden 1710-1730.

Fra 1732 findes en oversigt over modtagere af fattighjælp i Horne og Asdal. Som fattig af 3. Classe (de fattigste) ses Ditløf Mortensen. Som årsag til, at han skulle modtage fattighjælp, er angivet, at han havde tvende smaa Børn.

Ditløf Mortensen døde i november 1737, 56 år gammel. Inger Jensdatter døde i december 1758 og blev begravet på kirkegården i Horne nytårsdag 1759.


Skandalen om præsten Peder Hvid

I 1713-14 udspillede sig et større drama omkring præsten Peder Hvid med flere absurde retssager. Efter pres fra den magtfulde Otte Rantzau på Asdal endte det med, at præsten blev fradømt kjole og krave. Ditløf Mortensen var i december 1714 medunderskriver på en støtteerklæring til kong Frederik IV, som desværre for Peder Hvid var forgæves.

Læs mere om affæren i artiklen Peder Hvid – Horne-præsten der tissede i altervinen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*