Mads Nørgaard ~ Kirsten Olufsdatter, Ellidshøj


Vis stort kort


Mads Christensen “Nørgaard”

Mads var født i Ellidshøj og døbt i kirken 26. december 1713. Forældrene var gårdmand Christen Pedersen Nørgaard og Signe Mogensdatter.


Kirsten Olufsdatter

Kirsten var datter af Oluf Andersen Kjær og Maren Nielsdatter, gårdfolk i Molbjerg. Hun blev døbt i Øster Hornum Kirke 27. oktober 1716.


Gårdfolk i Ellidshøj

Mads og Kirsten blev viet i Øster Hornum den 1. november 1743.

Et halvt år forinden havde Mads fæstet en gård i Ellidshøj på 5 tønder, 7 skæpper, 3 fjerdingkar og 1 album. Gården var ejet af Aalborg Hospital og Mads skulle hvert år betale landgilde til hospitalet i form af 1 tønde rug, 1½ tønder byg og 2½ tønder havre foruden 3 rigsdaler, 5 mark og 12 skilling i rede penge.

Foruden den årlige landgilde, skulle Mads Nørgaard også yde hoveri til Aalborg Hospital. Det betød, at Mads selv eller en af hans tjenestekarle skulle arbejde et vist antal dage for hospitalet i forbindelse med pløjning, såning, høst osv.

I 1762 valgte Mads Nørgaard at købe sig fri af hoveriet. I stedet for at arbejde gratis for Aalborg Hospital, skulle han betale 6 rigsdaler årligt. Pengene brugte hospitalet til at hyre daglejere som erstatning for Mads’ arbejdskraft.

Kirsten Olufsdatter døde i Ellidshøj i 1774. Hendes død er ikke indført i kirkebogen, men der blev foretaget skifte efter hende den 16. marts 1774. Hun blev 57 år.

Mads Christensen Nørgaard døde samme sted og blev begravet 30. juli 1777 på Ellidshøj Kirkegård, 63 år gammel.


Mads’ bror, Peder, blev 1736 gift med Kirstens søster, Mette. De havde også en gård i Ellidshøj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*