Søren Lang (1883-1967) og Christine (1877-1938) havde et husmandssted i Tvorup, Lyngby Sogn.
Om familien

Søren og Christine er mine tipoldeforældre på min morfars side.

Deres forældre
Niels og Sine Lang, Svanfolk, Skibsted Sogn
Hans og Mette Sand, Hurup, Als Sogn

Deres børn
Metha ane 13 1904-2006
• Niels 1907-1970
• Anna1909-1945

Se familien i slægtstræet

Det skete imens

1882 Første andelsmejeri, sidste offentlige henrettelse
1889 Første kvindelige læge
1892 Sidste henrettelse i fredstid, første sygekasselov, alderdomsunderstøttelse
1901 Systemskiftet
1906 Frederik 8. konge, Ellehammer flyver
1912 Christian 10. konge, meteren afløser fod og tommer
1914 1. Verdenskrig (slut 1918)
1915 Kvinder får valgret
1919 8 timers arbejdsdag
1920 Genforeningen med Sønderjylland
1921 Tyendeloven afskaffes
1922 Aldersrente for alle fra 65 år
1937 Daglig skolegang i landsbyskolerne
1938 2 ugers ferie med løn
1940-1945 Danmark besat
1947 Frederik 9. konge
1948 Retskrivning: bolle-å og navneord med småt
1953 Valgretsalderen 23 år, 3 ugers ferie med løn
1957 Folkepension for alle fra 67 år
1958 45 timers arbejdsuge
1960 2 ugers barselsorlov til udarbejdende kvinder
1961 Valgretsalderen 21 år, første mand i rummet
1966 Invalidepension, 44 timers arbejdsuge