Kristian Andreas Knudsen

Kristian var søn af arbejdsmand Søren Knudsen og Kirstine Marie Andersen fra Hvorup Mose ved Nørresundby. Han blev født den 18. september 1892 og døbt i Hvorup Kirke den 4. juni året efter.

Mens Kristian voksede op, flyttede familien flere gange. I 1901 boede familien i Torup og i 1906 i Østerhalne (som siden Anden Verdenskrig har heddet Vadum).

Anna Tomine Sørensen Andersen

Anna blev født den 15. april 1892 i Bolle i Dronninglund Sogn. Moderen var den ugifte Marie Kristine Andreasen, mens faderens navn ikke er oplyst i kirkebogen. Det er tænkeligt, at mellemnavnet Sørensen stammer fra faderen. Annas mor var egentlig døbt Andreasen, men kaldtes oftest Andersen ligesom Annas bedsteforældre.

Moderen giftede sig senere med en husmand fra Rosenby i Dronninglund Sogn, hvor Anna voksede op med sine fem halvsøskende.

Anna blev konfirmeret den 30. september 1906 og var da tjenestepige i Bolle.

I 1910 boede hun i Try og fik her en datter uden for ægteskab. Tjenestekarl Niels Peter Høbjerg vedkendte sig faderskabet, men de to giftede sig ikke.

Gårdejere på Try Hede

Kristian og Anna fik datteren Magda i 1912. Kristian var tjenestekarl på en gård i Try, og Anna boede hos moderen i Hjallerup. Parret har formentlig mødt hinanden i Try, hvor Anna også var tjenestepige så sent som i 1910.

Kristian og Anna giftede sig 6. november 1914 i Dronninglund Kirke. Ved vielsen var Kristian tjenestekarl i Bolle, og Anna i Try.

I forbindelse med vielsen købte parret et lille landbrug på Try Hede, lidt vest for Try by. Stedet har i dag adressen Kildalgårdsvej 2, 9330 Dronninglund.

Sideløbende med driften af gården, gik Kristian ud som daglejer, og gravede blandt andet grøfter.

Alene med tretten børn

Kristian Andreas Knudsen døde af kræft, formentlig leukæmi, på Amtssygehuset i Dronninglund 29. juli 1940. Han blev kun 47 år og efterlod sig hustru og 12 børn i alderen 6-27 år.

Anna fortsatte med at passe landbruget med sønnen Aksel som bestyrer. Aksel overtog senere ejendommen og Anna flyttede i stedet til Ørum, hvor hun var husbestyrerinde.

Anna Knudsen (siddende med hvidt sjal) omgivet af børn og svigerbørn, ca. 1962.
Min farfar Henning står lige bag Anna og min farmor ved siden af ham.

Anna Tomine Sørensen Knudsen levede sine sidste år på plejehjemmet i Nørre Uttrup. Her døde hun 20. marts 1973, 80 år gammel. De var begge begravet på Dronninglund Kirkegård.

I familiegravstedet var også datteren Edel begravet. Hun døde af kræft i 1943.

Kategori
Sogne/byer

Endnu ingen kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Om familien

Kristian og Anna er mine oldeforældre på min farfars side.

Deres forældre
• Søren Knudsen og Kirstine Marie Andersen, Nørresundby
Marie Kristine Andreasen, Dronninglund

Deres børn
• Magda 1912-1998
• Ellen 1915-1996
• Edel 1917-1943
• Aksel 1919-1979
• Anna Meta 1921-1989
• Knud 1922-1991
• Keta 1925-1998
• Søren 1927-2013
• Oda ∗1928
Henning ane 4 1930-2016
• Verner 1932-1988
• Børge 1934-2011

Annas barn med Niels Høbjerg
• Sørine 1910-2001

Se familien i slægtstræet

Det skete imens

1892 Sidste henrettelse i fredstid, første sygekasselov, alderdomsunderstøttelse
1901 Systemskiftet
1906 Frederik 8. konge, Ellehammer flyver
1912 Christian 10. konge, meteren afløser fod og tommer
1914 1. Verdenskrig (slut 1918)
1915 Kvinder får valgret
1919 8 timers arbejdsdag
1920 Genforeningen med Sønderjylland
1921 Tyendeloven afskaffes
1922 Aldersrente for alle fra 65 år
1937 Daglig skolegang i landsbyskolerne
1938 2 ugers ferie med løn
1940-1945 Danmark besat
1947 Frederik 9. konge
1948 Retskrivning: bolle-å og navneord med småt
1953 Valgretsalderen 23 år, 3 ugers ferie med løn
1957 Folkepension for alle fra 67 år
1958 45 timers arbejdsuge
1960 2 ugers barselsorlov til udarbejdende kvinder
1961 Valgretsalderen 21 år, første mand i rummet
1966 Invalidepension, 44 timers arbejdsuge
1969 Første mand på Månen
1972 Margrethe 2. dronning