Anebeskrivelse: Christen Pedersen ~ Else Pedersdatter Buus

denne artikel handler om familie/slægtninge på min farfars side
Ane 154 + 156, Christen Pedersen (1758-1821)
Ane 155 + 157, Else Pedersdatter (ca. 1859-1833)

Hele anetavlen


Vis stort kort


Christen Pedersen

Christen Pedersen blev døbt i Understed Kirke den 20. august 1758. Forældrene var husfolk i Sulbæk Peder Christensen og Johanne Madsdatter.


Else Pedersdatter “Buus”

Else Pedersdatters ophav er uvis. Flere kilder peger på, at hun var født omkring 1758-1761. Else boede hele sit voksenliv i Volstrup Sogn, men ingen piger ved navn Else Pedersdatter er født i sognet i årene omkring 1760.

Hun er muligvis den Else Pedersdatter, der bliver døbt i Hørby Sogn den 2. marts 1857 i Hørby Kirke. Hørby Sogn er nabosogn til Volstrup.

Ved to lejligheder i 1797 kaldes hun Else Pedersdatter Buus.

I oktober 1785 blev Else gift med den 30 år ældre gårdmand Anders Knudsen fra Ørtoft i Volstrup Sogn. Parret får en søn i 1786, og Anders Knudsen dør som 61-årig i 1791.


Husfolk i Grønhede

Christen Pedersen og Else Pedersdatter blev trolovet i januar 1791. De fik en datter i oktober, og blev ægteviede i november samme år. Christen var fra Grønheden, og Else kom fra Dyrhedehuse.

Juleaftensdag 1799 fik Christen fæstebrev på husmandsstedet Årkesløs i Grønhede, Volstrup Sogn. Familien blev boende i Årkesløs indtil Else døde i 1833.

Christen Pedersen døde 5. september 1821, 63 år gammel. Else Pedersdatter døde 8. marts 1833, 74 år. De var begge begravet på Volstrup Kirkegård.


Se oversigt over familien.


Deres forældre

 • Peder Christensen ~ Johanne Madsdatter, Understed
 • ukendte


Deres børn

 1. Johanne (1797-1877) [ane 77]
 2. Anders (1802-1802)
 3. Peder (f. 1804) [ane 78]


Elses barn med Anders

 • Chresten (f. 1786)

Det skete imens

 • 1730 Christian 6. konge
 • 1733 Stavnsbåndet indføres
 • 1736 konfirmation indføres
 • 1746 Frederik 5. konge
 • 1749 Første danske avis udkommer
 • 1766 Christian 7. konge
 • 1769 Første folketælling: 797.584 indbyggere i kongeriget
 • 1772 Struensee henrettes
 • 1787 Folketælling: 840.045 indbyggere
 • 1788 Stavnsbåndet ophæves
 • 1790 Første danske dampmaskine tages i brug
 • 1801 Slaget på Reden
 • 1803 Slavehandel forbydes
 • 1807 Englænderne bombarderer Kbh.
 • 1808 Frederik 6. konge
 • 1811 Første DK juletræ tændes i Kbh.
 • 1813 Statsbankerotten
 • 1814 Norge afstås. Første skolelov
 • 1819 Første dampskib i rutefart, København-Kiel
 • 1832 Skudsmålsbogen indføres

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*