Jens Peter Andreasen

Indsiddere Andreas Schioldann og Johanne Christensdatter i Asaa ved Dronninglund fik sønnen Jens Peter den 26. august 1832. Familien har åbenbart været bekymrede for, om den lille fyr skulle overleve, for 11 dage senere tilkalder man præsten i al hast for at få drengen hjemmedøbt. Jens Peter klarede den dog og fik dåben bekræftet i Dronninglund Kirke i oktober 1832.

I de første år boede familien til leje i Asaa, men da Jens Peter kom i skolealderen, overtog faderen fæstegården Store Ørtoft i Volstrup Sogn. Han boede stadig hjemme, da han blev konfirmeret i Hørby Kirke den 11. april 1847. Præsten gav ham skudsmålene Godt for Kundskab og Meget godt for Opførsel

Ved folketællingen i 1850 var han tjenestedreng på gården Lille Grønhede i Volstrup Sogn.

Familienavnet Schioldan
I faderens familie havde familienavnet Schioldan været benyttet i tre generationer. To af Jens Peters søskende var døbt Schioldan, mens de andre fem var døbt Andreasen. Jens Peter brugte ikke familienavnet Schioldan som voksen. Der er dog flere onkler og fætre, som har ført navnet videre med forskellige stavemåder.

Christine Pedersdatter

Christine blev født den 6. juli 1836 i Knæverhede uden for Sæby, hvor forældrene Peder Christensen og Zidsel Maria Henrichsdatter boede til leje. En måned gammel blev hun døbt i Volstrup Kirke. Mens Christine endnu var lille, overtog faderen husmandsstedet Lundens Hus i Thorup i Dronninglund Sogn.

Hun blev konfirmeret den 27. april 1851 i Dronninglund Kirke og gjorde sig fortjent til mellemkarakteren godt for kundskab og opførsel.

Husfolk i Dronninglund

Jens Peter og Christine var fætter/kusine via Jens Peters mor og Christines far, der var søskende. Der blev lyst for parret i Volstrup Kirke den 1. januar 1860.

Ved folketællingen den 2. februar bor de begge hos Christines forældre i Lundens Hus i Thorup. De blev gift den 24. februar 1860 i Volstrup Kirke.

I juni 1860 får de deres første barn, sønnen Andreas, der dør allerede samme år. I 1862 får de endnu en søn, der også dør som spæd.

De to drenge var født i Markedsdalen i Dronninglund Sogn, og der er lidt usikkerhed om, Lundens Hus og Markedsdalen er det samme sted. Da de får sønnen Julius i 1863 bor de i Lundens Hus.

Flytter til Nørresundby

Den 24. juni 1865 melder de deres afrejse til Nørresundby hos sognepræsten i Dronninglund. Den 27. juni bliver sønnen Julius døbt (som næsten 2-årig) i Dronninglund, og samme dag melder de deres ankomst hos præsten i Nørresundby.

Ved Julius’ døbsindførsel i rubrikken Moderens Introduction (hendes første kirkegang efter fødslen) står ei introduceret. Det tyder altså på, at Jens Peter og Christine ikke selv deltog i dåben, og desuden at Julius ikke fulgte med dem til Nørresundby.

Husfolk i Hasseris

I september 1867 får de datteren Marie Kristine og bor da i Hasseris uden for Aalborg. De er ikke fundet i afgangs- og tilgangslisterne for Nørresundby og Budolfi Landsogn, så det er uvist, hvornår de kom fra Nørresundby til Hasseris. De er ikke fundet i folketællingen fra 1870.

Tilbage i Markedsdalen

Christine Pedersdatter dør i marts 1874 af indvortes Svaghed, kun 37 år gammel. Parret er nu tilbage i Markedsdalen i Dronninglund Sogn. Hun blev begravet på Dronninglund Kirkegård.

Jens Peters andet ægteskab

Jens Peter får en søn med Ane Johanne Christensdatter i oktober 1875 og parret gifter sig i juli 1876. Begge havde to medbragte børn med i ægteskabet, og de fik i alt syv børn sammen.

Familien var fattig og husmandsstedet har ikke kunnet brødføde hele familien. I 1880 er Jens Peters datter, Marie Kristine, som 13-årig tjenestepige i Ørsø, mens sønnen, 16-årige Julius, bor på fattiggården i Dronninglund.

Jens Peter Andreasen døde i husmandsstedet i Markedsdalen i januar 1917, 84 år gammel. Ane Johanne Christensdatter døde samme sted i december 1920. Begge var begravet på Dronninglund Kirkegård.

Kategori
Sogne/byer

Endnu ingen kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Om familien

Jens og Christine er mine tiptipoldeforældre på min farfars side.

Deres forældre
• Andreas Schioldann og Johanne Christensdatter, Volstrup
• Peder Christensen og Sidsel Maria Henrichsdatter, Volstrup/Dronninglund

Deres børn
• Andreas 1860-1860
• Johan 1862-1862
• Johan 1863-1914
• Andreas 1865-1866
Marie Kristine ane 19 1867-1914

Jens' børn med Ane
• Andreas ∗1875
• Marie Kristine 1878-1961
• Laurids Kristian ∗1881
• Kathrine 1884-1965
• Otto Lovinus 1887-1938
• Kristine Dorthea Marie 1889-1964
• Hansine Magdalene ∗1893

Se familien i slægtstræet

Det skete imens

1832 Skudsmålsbogen indføres
1834 Folketælling: 1,2 mio. indbyggere i kongeriget
1837 Lov om valg til byrådene, tortur forbydes
1839 Christian 8. konge
1845 Folketælling: 1,35 mio. indbyggere i kongeriget, Trankebar afhændes
1847 Kongerigets første jernbane: Kbh.-Roskilde
1848 Frederik 7. konge, Treårskrigen begynder (til 1850), slaveriet ophæves
1849 Første grundlov, værnepligt indføres, herremænds revselsesret over for gifte husmænd ophæves
1851 Frimærker tages i brug
1854 Første tyendelov
1863 Christian 9. konge
1864 Anden Slesvigske Krig
1866 Grundloven af 1866
1871 Første fagforening
1875 Krone afløser rigsbankdaler, skråskrift afløser gotisk skrift i skolerne
1882 Første andelsmejeri, sidste offentlige henrettelse
1889 Første kvindelige læge
1892 Sidste henrettelse i fredstid, første sygekasselov, alderdomsunderstøttelse
1901 Systemskiftet
1906 Frederik 8. konge, Ellehammer flyver
1912 Christian 10. konge, meteren afløser fod og tommer
1914 1. Verdenskrig (slut 1918)
1915 Kvinder får valgret