Peder Mortensen "Østergård" (1764-1840) og Ane Nielsdatter (1758-1820) fæstede en gård i Volstrup Sogn ved Sæby.
Peder Christian Simonsen “Yde" (1791-1848) og Maren Jensdatter (ca. 1786-1821) var indsiddere og tjenestefolk i Gug og Sønder Tranders. Efter Marens død opløstes familien og fattige Peer Yde blev flere gange dømt for smårapserier. Han endte med at tilbringe mere end 18 år som straffefange og endte sine dage i en mergelgrav.
Peder Pedersen “Willes” Peder var født i første halvdel af 1740’erne. Hans ophav er uvis, men noget tyder på, han var fra Aalborg. Ved flere lejligheder ses han med tilnavnet Willes, hvis stavemåde varierer lidt, fx Ville og Vills. I og omkring Aalborg var der flere […]
Kristian Andreas Knudsen (1892-1940) og Anna Tomine Sørensen Andersen (1892-1973) ejede en lille gård i Try ved Dronninglund.
Christen Pedersen (1758-1821) og Else Pedersdatter Ruus (1756-1833) havde husmandsstedet Årkesløs i Volstrup Sogn i årene 1799-1833.
Andreas Schioldann (1782-1864) og Johanne Christensdatter (1797-1877) gennemlevede en deroute. De fæstede først en stor gård, siden en mindre gård og derefter et husmandssted. De endte deres dage som almisselemmer i Volstrup Sogn.
Jens Peter Andreasen (1832-1917) og Chrstine Pedersen (1836-1874) havde et husmandssted i Markedsdalen i Dronninglund Sogn.
I juni 1892 blev Anna Tomine Sørensen Andersen døbt i Dronninglund Kirke. Moderen var Ugifte Kristine Marie Andersen i Bolle, 24 Aar. Faderen nævnes ikke og er stadig ukendt. Men ud af Annas dobbelt-efternavn kan man tænke sig, at hans navn var Søren eller Sørensen. Marie […]
Husmandssøn fra Vadum/Hammer Peder Pedersen jr. blev født omkring 1. marts 1776 og døbt i Vadum den 8. marts. Forældrene var Peder Pedersen sr. og Maren Jørgensdatter, som på det tidspunkt holdt til i Vadum. Ved folketællingen i 1787 har forældrene et husmandssted i Grindsted i […]
Niels Christian og Mette fik datteren Karen (ane 33) i 1832. Karen blev født hos sin mormor og morfar i Lindholm i juli 1832 og blev døbt i Sundby Kirke i september samme år. Niels Christian og Mette blev ikke gift. Niels Christian Sørensen Det er […]